Talentontwikkeling binnen Lodewijck Groep Edwinlogin 30 september 2021

Talentontwikkeling binnen Lodewijck Groep

In het kader van ons 10-jarig bestaan, staan we graag stil bij de stappen die wij de afgelopen 10 jaar hebben gemaakt en nog dagelijks zetten in onze ervaring met talentontwikkeling en -management.

Als specialist binnen Ruimtelijke Ordening, het Omgevingsrecht en Bestuursrecht heeft Lodewijck Groep hoogopgeleide collega’s in dienst. Vaak hebben zij individuele en specifieke behoeften aan de verdere ontwikkeling van hun persoonlijke talenten. “Door echt de tijd te nemen om wensen en behoeften uitgebreid te bespreken, te analyseren en het houden van feedbackgesprekken met (oud)collega’s, blijven we continu in beweging om onze medewerkers te faciliteren”, vertelt Cees Kraaij, directeur HR & Commercie bij Lodewijck Groep.

Talentontwikkeling start bij werving en selectie en eigenlijk al daarvoor

“Onze talentontwikkeling begint natuurlijk al tijdens de werving en selectie en zelfs eigenlijk al voor deze fase. Door doelgerichte uitingen op onze website en social media kanalen, kunnen potentieel geïnteresseerde werknemers zich een goed beeld vormen hoe je je bij ons bedrijf (verder) kunt ontwikkelen en wat er concreet gedaan wordt aan talentontwikkeling en of dit bij degene past. Bij het werving- en selectieproces heeft ons bedrijf in het afgelopen decennium de ontwikkeling gemaakt van oorspronkelijk in hoofdzaak selectie op basis van juiste diploma en relevantie werkervaring en motivatie naar juist focus in de selectie op de intrinsieke drijfveren en potentie. Wij zijn steeds alerter op communicatieve vaardigheden en persoonlijke energie en verbeteren en verscherpen nog elke dag op dit vlak.”

Talentmanagement in onze praktijk

De rode draad in de aanpak van effectief talentmanagement door Lodewijck Groep is het continue stimuleren van de medewerkers in het nemen van regie op de eigen ontwikkeling doorlopend, op elk moment. “Tijdens ontwikkelgesprekken en wanneer er beslissingen worden genomen voor inzet op opdrachten en projecten gaan we de dialoog aan met de collega, waarbij we hem of haar serieuze verantwoordelijkheid geven. We streven daarbij voortdurend naar een zo goed mogelijke ‘match’ tussen het werk, projecten en/ of adviesopdrachten en het (individuele) talent. Zo stellen we veilig dat collega’s vooral inzet leveren op opdrachten die aansluiten bij hun ontwikkeling en ambitie. Feedback van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners is daarbij cruciaal en zoeken we actief op. In onze benadering leggen we de focus op de persoonlijke kwaliteiten en talenten waarover de collega beschikt. Die inzet voor ons bedrijf en onze waardering daarvoor spreken we ook altijd naar elkaar uit. Verbetering en aandacht voor ontwikkelpunten blijft altijd van belang, maar wij waken ervoor dat dit niet ten koste gaat van de persoonlijke kwaliteiten en talenten.”

Tools talentmanagement

Sinds de start van Lodewijck Groep ruim 10 jaar geleden, is het proces stapsgewijs uitgebouwd om een belangrijke bijdrage te blijven leveren aan effectief talentmanagement. “We delen van meet af aan kennis, starten jaarlijks een nieuwe ronde van ons Traineeship, investeren in vaardigheidstrainingen, brengen ‘best practices’ naar voren en geven veel ruimte in mogelijkheden door ‘learning on the job’. Dit aspect geldt overigens niet alleen voor junior medewerkers, maar ook voor ervaren medewerkers die op een ander soort project vanuit een andere rol hun ervaring verder opdoen. Bij Lodewijck Groep speelt dit bijvoorbeeld door de betreffende collega ook opdrachten te laten uitvoeren in onze adviespraktijk, waardoor specifieke vaardigheden op dit vlak verder worden ontwikkeld. Voor meer ervaren collega’s die wat langer bij ons werken, investeren we in een persoonlijk coachingstraject door de inzet van een externe organisatiepsycholoog.”

Cees concludeert: “Elke dag blijven we als organisatie leren en stappen maken in het verder vormgeven van talentmanagement binnen onze organisatie. We dragen dit uit naar onze collega’s, geven aan wat we willen bereiken als bedrijf en laten de voorbeelden zien waar we van leren. Bovenal geloven we in de mensgerichte en persoonlijke ontwikkeling. De waarden en potentie van alle medewerkers zijn van belang!”

Wil je van gedachten wisselen over dit thema of ervaringen delen, neem dan contact met ons op. Cees Kraaij, directeur HR & Commercie, is hiervoor rechtstreeks bereikbaar op 06 44698841 / c.kraaij@lodewijckgroep.nl