Trainees treden in dienst bij gemeente Zaanstad Edwinlogin 22 maart 2022

Trainees treden in dienst bij gemeente Zaanstad

Met trots kunnen wij berichten dat twee trainees officieel in dienst zijn getreden bij de gemeente Zaanstad. Marina Kermani is per 15 maart in dienst getreden als Adviseur Milieu en Manon Fonteijn treedt per 01 april in de functie van Adviseur en Projectleider Ruimtelijke Ordening bij de afdeling Omgevingsplannen. We blikken terug op een mooie, intensieve samenwerking met de gemeente Zaanstad.

“Samen met de gemeente hebben we strategisch invulling gegeven aan de human resource ambities om talentvolle junioren verder te ontwikkelen. Als raamcontractant hebben we een bijdrage mogen leveren aan het selecteren, opleiden, begeleiden en ontwikkelen van trainees en junior adviseurs voor de gemeente Zaanstad”, licht Cees Kraaij, directie Lodewijck Groep toe. “Voor de gemeente Zaanstad hebben we ook het opleidingsprogramma op maat gemaakt en afgestemd op de praktijksituaties binnen de gemeente. Het is mooi om te zien dat Marina en Manon nu hun vleugels uitslaan.”

“Voor de gemeente Zaanstad hebben we het opleidingsprogramma op maat gemaakt en afgestemd op de praktijksituaties binnen de gemeente.”

Cees Kraaij

Frisse kijk van jong talent

Gedurende het proces hebben de gemeente Zaanstad en Lodewijck Groep intensief samengewerkt. Vanuit de gemeente Zaanstad heeft Annet Kroeze, Afdelingshoofd Omgevingsplannen samen met haar collega van de afdeling Fysieke Leefomgeving II, waar de vakdiscipline Milieu onderdeel van is, het voortouw genomen in de uitvoering van de raamovereenkomst. “De groeiende behoefte aan jonge professionals heeft ons doen besluiten externe organisaties in te schakelen om onze gemeente te voorzien van trainees. Jonge talenten brengen een frisse kijk, leveren een belangrijke bijdrage aan onze executiekracht en wij als gemeente bieden junioren graag een plek om zich verder te ontwikkelen.”

Coaching en begeleiding

“Ik kijk er enorm naar uit om verder te gaan met de grote projecten op het gebied van luchtkwaliteit bij de gemeente Zaanstad waar ik het afgelopen halfjaar al aan heb mogen werken”, vertelt Marina Kermani. “Ondanks dat mijn studie en werkervaring niet 1-op-1 matchten met de functie, ben ik blij dat zowel Lodewijck Groep als de gemeente Zaanstad daar wel een kans in zagen voor mij!”

“In mijn functie bij de gemeente Zaanstad ligt de nadruk op het milieu, maar ik heb het als prettig ervaren door het traineeship een brede kijk te krijgen op het vakgebied. Professionals met jarenlange ervaring hebben mij daarin meegenomen. Hun praktijkvoorbeelden brachten onderwerpen tot leven en zijn de beste leerschool.”

“De betrokkenheid, coaching en begeleiding heb ik als zeer prettig ervaren. Zo heb ik regelmatig met Cees gesprekken gehad over mijn ontwikkeling, maar ook over hoe dingen verlopen binnen een gemeentelijke organisatie en hoe je met bepaalde dingen om kunt gaan. Doordat Lodewijck Groep zoveel organisaties kent, hebben we daar met elkaar open naar kunnen kijken en heb ik daarin ook zelf kunnen leren van welke competenties ik goed gebruik zou kunnen maken. De gesprekken zette mij extra aan tot denken en hebben mij gesterkt in het herkennen van situaties op de werkvloer. Soms is het goed om even pas op de plaats te maken, te kijken wat er gaande is en dan voor jezelf te bepalen hoe je iets het beste kunt aanpakken.”

“Ik durf wel te stellen dat ik zonder dit traject niet nu al op deze plek had kunnen komen”

Van student naar volwaardig teamlid

“Ik durf wel te stellen dat ik zonder dit traject niet nu al op deze plek had kunnen komen”, vertelt Manon Fonteijn. “Ik wilde heel graag binnen de ruimtelijke ordening aan de slag, maar mijn profiel sloot niet 100% aan. Juist door de samenwerking tussen Lodewijck Groep, de gemeente Zaanstad en het uitgebreide opleidingstraject zit ik nu, na een jaar, al op deze plek. De schakel die Lodewijck Groep in het hele proces is geweest, maakt voor mij echt het verschil. Dit heeft mij als junior een enorme kans gegeven om een mooie start te maken binnen dit vakgebied. Het inhoudelijke opleidingstraject is een verrijking. Het was een uitdagend jaar. Ik heb mijzelf goed leren kennen en ik weet nu waar mijn kracht ligt en daarop hebben we focus aangebracht.”

“De eerste maanden waren pittig. Het vakgebied Ruimtelijke Ordening is heel veel omvattend met vele wetten en regels. Daarbij komt ook nog de Omgevingswet. In mijn functie is het belangrijk zowel het oude als het nieuwe stelsel te kennen en daarmee te kunnen werken. Aan het begin had ik daar wat moeite mee, maar door de begeleiding en inhoudelijke opleidingen is alles op zijn plek gevallen. Dat het traineeship een jaar is, zorgt voor extra motivatie. Het is overzichtelijk en met deze begeleiding is het ook gewoon echt mogelijk om in korte tijd stappen te zetten!”

“De match tussen Lodewijck Groep, de gemeente Zaanstad en mij is goed geweest. Nu ik deze mooie stap ga maken, weet ik ook dat ik mijn collega’s bij Lodewijck Groep ga missen. Er was altijd dynamiek op kantoor en je hoorde veel van collega’s waar zij mee bezig waren, de uitdagingen en zaken waar zij tegenaan liepen. Daar heb ik ook veel van opgestoken en bovenal was het ook altijd erg gezellig. Het team bij de gemeente Zaanstad is het afgelopen jaar ook erg in ontwikkeling geweest, er zijn veel junioren bijgekomen, waardoor er een mooie balans is tussen jong en oud. We leren van elkaar en brengen met elkaar verandering te weeg. Ik ben trots dat ik deze kans heb gekregen om door te groeien van student naar volwaardig teamlid!”

Benieuwd naar wat Lodewijck Groep voor jouw carrière kan betekenen? Neem contact met ons op of bekijk onze vacatures.