Privacybeleid smeck 7 februari 2023

Privacyverklaring

Lodewijck Groep B.V., gevestigd te Schiphol-Rijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lodewijckgroep.nl
www.werkenbijlodewijckgroep.nl
Lodewijck Groep
Beechavenue 139
1119 RB  Schiphol-Rijk
T 085-4010567
E info@lodewijckgroep.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lodewijck Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft onder meer de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht, Geboortedatum;
 • Geboorteplaats, Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in mondelinge en schriftelijk correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij de persoonsgegevens verwerken.
We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van offerte, rekeningen en betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om onze overeengekomen opdracht te kunnen uitvoeren en goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijn aan.

Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens dan kunt u uiteraard bij ons terecht. U kunt uw vraag aan ons stellen door ons te mailen naar info@lodewijckgroep.nl. Wij zullen uw vraag vervolgens inhoudelijk beantwoorden en indien nodig contact met u opnemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lodewijck Groep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit).

Cookies

Lodewijck Groep gebruikt voor haar website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan er echter wel voor zorgen dat de website niet goed werkt. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om de effectiviteit te meten van onze Adwords-advertenties bij Google. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google raadplegen, net als het privacy beleid van Google Analytics. Wij hebben geen invloed op hun privacy beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lodewijck Groep heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lodewijckgroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lodewijck Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Nieuwsbrief

Als relatie van Lodewijck Groep houden wij u graag op de hoogte van actualiteiten en onze dienstverlening. Voor het verzenden van nieuwsbrieven, maken wij gebruik van Mailchimp. In Mailchimp blijft uw e-mailadres bewaard zo lang u hier toestemming voor geeft. Onder elke nieuwsbrief bestaat de mogelijkheid u af te melden. Mailchimp maakt gebruik van cookies. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van de nieuwsbrieven. Gegevens die wij analyseren zijn bijvoorbeeld hoe vaak de nieuwsbrief wordt geopend of op welk artikel het meeste wordt geklikt. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacyverklaring van Mailchimp. https://mailchimp.com/legal/privacy/