Sep Ouderland: Veelzijdige Programmasecretaris bij de gemeente Zaanstad Margreet van den Heuvel 5 maart 2024

Sep Ouderland: Veelzijdige Programmasecretaris bij de gemeente Zaanstad

Sinds 12 juni vervult onze collega Sep Ouderland de rol van Programmasecretaris bij de gemeente Zaanstad. Sep’s loopbaan begon in 2021 bij Lodewijck Groep, waar hij als werkstudent startte en via detacheringsopdrachten, onder meer bij de gemeente Amsterdam, waardevolle ervaringen opdeed die hem naar zijn huidige opdracht hebben geleid. Sep vertelt: “Mijn werkzaamheden bestonden aanvankelijk uit ruimtelijk advieswerk. Vanuit die rol ben ik verschillende keren gedetacheerd bij de gemeente Amsterdam voor uiteenlopende projecten, wat de basis heeft gelegd voor mijn huidige detacheringsopdracht bij de gemeente Zaanstad.”

Afwisselend takenpakket

“Binnen de gemeente Zaanstad wordt een unieke aanpak gehanteerd in de gebiedsontwikkeling, gericht op de zogenaamde MAAK-gebieden, waarbij elk gebied zijn specifieke projecten heeft”, legt Sep uit, die vanuit zijn functie een verbindende rol speelt in ‘Maak Zaanstad Zuid’. Dit initiatief omvat een reeks projecten waar projectteams, bestaande uit project- en procesmanagers, nauw samenwerken. Binnen zijn rol als Programmasecretaris neemt Sep niet alleen de dagelijkse projectmanagementtaken op zich, maar draagt hij ook bredere verantwoordelijkheden voor de overkoepelende MAAK-gebieden, waaronder financieel beheer. “Regelmatig sluit ik aan bij vergaderingen over thema’s die het hele gebied overstijgen, op uitnodiging van de Programmamanager.”

“De diversiteit van mijn taken was in het begin nogal overweldigend. Maar nu ik terugkijk, besef ik hoe deze diversiteit binnen één project het werk juist interessant maakt. Het biedt me de kans om een breed scala aan onderwerpen te verkennen.”

Sep Ouderland

“De diversiteit van mijn taken was in het begin nogal overweldigend”, bekent Sep. Hij vroeg zich af of de functie nog ruimte bood om diep in te gaan op de ruimtelijke inhoud, iets waar Sep veel waarde aan hecht. “Maar nu ik terugkijk, besef ik hoe deze diversiteit binnen één project het werk juist interessant maakt. Het biedt me de kans om een breed scala aan onderwerpen te verkennen.” Sep’s functie richt zich vooral op het bewaken van het gehele projectproces, waardoor hij te maken krijgt met uiteenlopende vakdisciplines. “Dit is een groot contrast met de rol van bijvoorbeeld een stedenbouwkundige of milieuplanoloog, die zich focust op een specifiek domein”, legt hij uit. Door betrokken te zijn bij elk facet van het project, van de opstartfase tot de afronding, ervaart Sep de dynamiek van zijn werk als uitdagend. “Omdat veel projecten voor de ontwikkeling van gebieden meer dan vijftien jaar duren, maakt de constante verandering en ingewikkeldheid mijn werk echt boeiend. Het proces staat nooit stil.”

Tijdens piekperioden wordt Sep’s werkdag volledig in beslag genomen door opeenvolgende vergaderingen, allemaal gericht op het strak houden van het projectproces. “Van het opstellen van verslagen tot het actief deelnemen aan overleggen en het continu onderhouden van communicatie; de variatie in taken is groot.” Sep reflecteert: “Je beseft soms niet hoe hectisch het eigenlijk is, als je van de ene naar de andere vergadering rent, steeds schakelend tussen projecten en thema’s.”

Toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen

Sep combineert zijn functie met zijn scriptie ter afronding van zijn studie Urban and Regional Planning. Voor het onderwerp heeft Sep inspiratie opgedaan bij de gemeente Zaanstad. “Mijn scriptie focust zich op het Hembrugterrein”. Het Hembrugterrein, eens een industriezone, transformeert naar een gebied waar wonen, werken en leven samenkomen, een toonbeeld van duurzame ontwikkeling door het hergebruik van bestaand terrein. “Duurzame gebiedsontwikkeling is een steeds belangrijker thema in de hedendaagse gebiedsontwikkeling. Daarbij wordt vooral gekeken naar de realisatie van duurzame gebouwen. Duurzame mobiliteit/bereikbaarheid wordt hier, naar mijn mening, nog te weinig in meegenomen. Met het Hembrugterrein als case study wil ik een poging doen om te onderzoeken waarom dit zo is en mogelijk ook tot een advies komen over hoe we deze onderwerpen vaker kunnen integreren in duurzame gebiedsontwikkeling.”

“Open communicatie leidt tot respect en begrip van anderen. Mensen respecteren het echt dat ik werk en studeer tegelijk. Dit zorgt vaak voor meer flexibiliteit in mijn werk.”

Steun in ontwikkeling 

Sinds ons laatste gesprek, waarin we de balans tussen werken en studeren bespraken, is Sep nieuwe uitdagingen tegengekomen. “Bij Lodewijk Groep kon ik mijn werktijden flexibel indelen, afgestemd op mijn studie. Die vrijheid is nu, als Programmasecretaris, beperkter. Het eist zorgvuldige planning en zelfdiscipline. Het combineren van studie en werk draait om meer dan alleen goede communicatie; je moet ook kunnen opkomen voor jezelf”, concludeert Sep. “Open communicatie leidt tot respect en begrip van anderen. Mensen respecteren het echt dat ik werk en studeer tegelijk. Dit zorgt vaak voor meer flexibiliteit in mijn werk.”

De volledige steun van Lodewijck Groep voor zijn persoonlijke ontwikkeling doen Sep goed. “Lodewijck Groep staat altijd open voor voorstellen om te leren en te groeien. Ze zoeken actief naar manieren om je te ondersteunen.” Deze benadering motiveert werknemers volgens Sep enorm. “Het is een win-win situatie; medewerkers groeien, en het bedrijf profiteert van hun verbeterde vaardigheden.”