Scouting & ontwikkeling van junior talent voor de gemeente Zaanstad Edwinlogin 29 september 2020

Scouting & ontwikkeling van junior talent voor de gemeente Zaanstad

We spreken Cees Kraaij, directie Lodewijck Groep en Rana Rietveld, Recruitment Consultant bij Lodewijck Groep, over het wervingstraject voor de gemeente Zaanstad vanuit de raamovereenkomst voor de inzet van trainees binnen het Ruimtelijke Domein.

“Met ons team van enthousiaste professionals werken wij aan ruimte- en omgevingsvraagstukken van diverse opdrachtgevers. Op detacheringsbasis of vanuit onze adviespraktijk. Voor de gemeente Zaanstad hebben wij in de afgelopen jaren diverse detacheringsopdrachten mogen vervullen, van senior tot junior functies, binnen het team omgevingsplannen”, introduceert Cees de samenwerking met de gemeente Zaanstad.

“Voor de gemeente Zaanstad fungeren wij als partner voor de werving, inzet en opleiding van trainees, aan de hand van specifieke functieprofielen.”

Cees Kraaij

Raamcontractant vanuit Europese aanbestedingsprocedure

“Nu we raamcontractant zijn voor de inzet van trainees binnen het Ruimtelijke Domein, zetten we onze specifieke ervaring met het selecteren, opleiden, begeleiden en ontwikkelen van geschikte trainees en junior adviseurs, ook in voor de gemeente Zaanstad.” De gemeente Zaanstad heeft Lodewijck Groep vorig jaar geselecteerd als een van de raamcontractanten na een Europese aanbestedingsprocedure. “De omschrijving van de aanbesteding paste bij de insteek om onze dienstverlening verder te verbreden. Om er, naast detachering, advies en outsourcing, ook voor onze klanten te zijn als het gaat om werving & selectietrajecten, gekoppeld aan ontwikkeling van jong talent. Iets waar wij vanuit ons eigen traineeship veel ervaring mee hebben.”

Strategisch partner

“Voor de gemeente Zaanstad fungeren wij als partner voor de werving, inzet en opleiding van trainees, aan de hand van specifieke functieprofielen”, licht Rana toe. “We hebben samen met de gemeente Zaanstad en het partnerbureau in de raamovereenkomst, tijdens diverse inhoudelijke gesprekken met afdelingshoofden en teamleiders, de uitvraag vormgegeven en hen geholpen concreet te maken naar welke kandidaten werd gezocht. Zo zijn de functieprofielen voor junior adviseur omgevingsplannen en junior adviseur milieu tot stand gekomen.”

Deze samenwerking met de gemeente Zaanstad ziet Lodewijck Groep als een vernieuwende manier van werving. Rana legt uit: “Anders dan tot nu toe werd gedaan, worden krachten tussen de gemeente en het bureau nu veel meer gebundeld en specifieke werkzaamheden verdeeld. Wij voeren de gesprekken, filteren, doen de eerste selectie en zijn kritisch. In dit hele proces proberen wij zo dicht mogelijk op de klant te zitten. Wat voor type mens heeft de gemeente Zaanstad de komende jaren nodig? Hoe wil de gemeente Zaanstad binnen het team juniorfuncties vervullen? Hoe kunnen junioren doorgroeien binnen de organisatie? Wij spreken veel junioren voor uiteenlopende functies en kunnen daardoor goed inschatten of iemand geschikt kan zijn voor de gemeente Zaanstad. Hierin kijken we naar de inhoudelijke ervaring, maar de persoonlijkheid en competenties die de kandidaat heeft, zijn voor ons doorslaggevend. Hoe komt de kandidaat over, hoe staat het met de communicatieve skills en nog belangrijker gaat de kandidaat het hele spectrum van bestuur, belangen, ambities en stakeholders begrijpen en kan de kandidaat zich daar een weg in vinden.”

Cees vertelt: “Ook als het bijvoorbeeld gaat om het inhoudelijke opleidingsprogramma. Ook dit hebben we afgestemd met de gemeente Zaanstad. Het uitgebreide opleidingsprogramma voor onze eigen trainees en junioren draait al een aantal jaar. Heel prettig voor de gemeente Zaanstad dat wij het opleidingsprogramma voor hun trainees ook kunnen facilitairen, waarbij we maatwerk leveren die van toegevoegde waarde is voor hun teams.”

Opleiding en training moeten naadloos op elkaar aansluiten in de praktijk. Vanuit het opleidingsprogramma biedt Lodewijck Groep iemand binnen het ruimtelijk domein alle inhoudelijke facetten die aan de orde komen. Aangevuld met de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden. “Daarnaast kunnen we modules op individueel niveau finetunen of naar voren halen in de planning als de opdracht of het project waar door een junior aan gewerkt wordt hierom vraagt. De ontwikkelingen binnen ons vakgebied volgen zich snel op. Wij zorgen ervoor dat het opleidingsprogramma up-to-date blijft. Voor de gemeente Zaanstad wordt het opleidingsprogramma op maat gemaakt en afgestemd op de praktijksituatie binnen de gemeente en interne trainingen.”

“Binnen ons selectieproces laten we de kandidaat ervaren wat voorgaande trainees hebben bereikt, welke functies zij nu vervullen. We brengen hun potentieel in beeld en laten ze zien wat wij hen te bieden hebben. Door onze persoonlijke aanpak proberen wij een voorkeurspositie in te nemen.”

Persoonlijke aanpak

Werving van jong talent staat bij Lodewijck Groep centraal voor de eigen adviespraktijk en detacheringsopdrachten van klanten. “We hebben nauwe contacten met universiteiten en via ons netwerk en voormalige trainees bereiken we mogelijke kandidaten. Binnen ons selectieproces laten we de kandidaat ervaren wat voorgaande trainees hebben bereikt, welke functies zij nu vervullen. We brengen hun potentieel in beeld en laten ze zien wat wij hen te bieden hebben. Door onze persoonlijke aanpak proberen wij een voorkeurspositie in te nemen”, licht Rana toe over de aanpak.

Deze zelfde persoonlijke aanpak hanteert Lodewijck Groep als het gaat om detacherings- of wervingstrajecten voor gemeenten. Lodewijck Groep verdiept zich uitgebreid in de gemeente. “Dan gaat het niet om hoeveel inwoners een gemeente als Zaanstad heeft, maar hoe Zaanstad zich ontwikkeld op het gebied van ruimtelijke ordening. In elke gemeente spelen specifieke, eigen onderwerpen. Kijken we naar de gemeente Zaanstad dan gaat het om thema’s als woningbouw, voedingsindustrie, overige bedrijvigheid en de afstemming daarin. Zaanstad maakt onderdeel uit van de metropoolregio Amsterdam, maar heeft daarin een eigen positie. De cultuur binnen de organisatie draait om vernieuwing, ‘we gaan het doen’ en vooruitstrevend.” Bij deze trajecten verdiept Lodewijck Groep zich niet alleen in de organisatie, maar ook in de ambities van het bestuur, de politieke verhoudingen en de lokale dynamiek. “Al deze aspecten hebben invloed op het type organisatie. In onze aanpak van selectieprocessen kijken we heel goed of een persoon hier goed in past, of de persoon hier kan werken en ook in de toekomst wil blijven werken”, aldus Cees.

Waardevolle visie

Lodewijck Groep hecht enorm veel waarde aan ontwikkeling voor junior, medior en senior specialisten. “We maken ons er hard voor om specialisten aan mooie opdrachten te laten werken in onze adviespraktijk of te detacheren op mooie posities bij onze opdrachtgevers. De raamovereenkomst met de gemeente Zaanstad sluit hier naadloos bij aan, samen strategisch invulling geven aan de human resource ambities van de organisatie en talentvolle junioren verder ontwikkelen. Prachtig dat we vanuit deze visie en onze kennis en kunde ook een bijdrage kunnen leveren aan talentontwikkeling binnen de gemeente Zaanstad”, concludeert Rana.

Laura Dercksen en Mitchel Koppers volgen sinds de zomer het uitgebreide opleidings- en ontwikkeltraject bij Lodewijck Groep en zijn gelijktijdig aan de slag als junior adviseur omgevingsplannen en junior milieuadviseur bij de gemeente Zaanstad.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of bent u benieuwd wat Lodewijck Groep specifiek voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op, we vertellen het graag.