MVO-beleid Edwinlogin 11 april 2023

Ons MVO-beleid

Ons MVO-beleid
Maatschappelijk betrokken

Lodewijck Groep beantwoordt ruimte- en omgevingsvraagstukken, waarbij we samen met onze opdrachtgevers waarde toevoegen aan onze leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren. Onze enthousiaste specialisten werken nauw samen met onze opdrachtgevers en onderzoeken mogelijkheden voor gebieden en gebouwen. Samen bedenken we oplossingen die aansluiten bij de hedendaagse vragen, eisen en wetgeving voor de inrichting van onze fysieke ruimtelijke omgeving op een duurzame manier met oog voor alle betrokkenen.

"De maatschappelijke betrokkenheid van Lodewijck Groep is niet alleen verankerd in de inhoudelijke processen van ons werk, maar ook in de verantwoorde manier waarop wij zakendoen en de omgang met onze medewerkers, klanten en de gemeenschap."

Onze maatschappelijke speerpunten
We voegen waarde toe aan onze fysieke leefomgeving

De kennis en expertises van onze juristen, planologen en stedenbouwkundigen dragen bij aan de ontwikkeling van onze leefomgeving. Lodewijck Groep adviseert overheden (gemeenten, ministeries, provincies, omgevingsdiensten) en particuliere / private opdrachtgevers (projectontwikkelaars, initiatiefnemers, bouwondernemingen, advies- en ingenieursbureaus, architectenbureaus) over alle aspecten van ruimtelijke ordening en het omgevingsrecht. De experts van Lodewijck Groep geven onafhankelijk advies en bekijken de vraagstukken vanuit een breder perspectief.

We hanteren duurzaamheid in onze bedrijfsprocessen

Ons kantoor is een ontmoetingsplek voor onze specialisten en ingericht met oog voor een goede mentale en fysieke gezondheid. Naast ergonomisch kantoormeubilair is er veel aandacht besteed aan groen op de werkvloer. Dit zorgt voor een positieve sfeer en verbetert de luchtkwaliteit.

Een paperless office, daar werken we elke dag hard aan. Onze processen zijn volledig gedigitaliseerd, waarbij we streven naar zo min mogelijk papiergebruik. En als er toch stukken geprint moeten worden, dan doen we dit zoveel mogelijk dubbelzijdig en zo min mogelijk in kleur. Daarnaast scheiden we ons afval zo veel mogelijk.

Onnodige reisbewegingen proberen we tegen te gaan. Dit doen we o.a. door afspraken online te plannen en onze fysieke kantoorlocaties uit te breiden op strategische locaties in Nederland. We stimuleren thuiswerken en ons wagenpark wordt binnen 5 jaar volledig elektrisch.

Ook kijken we kritisch naar onze leveranciers. Onze inkoopopdrachten plaatsen we zoveel mogelijk bij sociaal betrokken en gecertificeerde ondernemingen met bij voorkeur een PSO-30+ certificaat.

We hebben aandacht voor onze mensen

We zijn van mening dat goed werkgeverschap leidt tot meer productiviteit, positiviteit en minder ziekteverzuim. Onze organisatie heeft een platte structuur met korte communicatielijnen, waardoor we veel persoonlijk contact onderhouden met onze mensen. We ondersteunen onze medewerkers bij ziekte of persoonlijke omstandigheden en stimuleren ontwikkeling door het faciliteren van opleidingsprogramma’s en het benoemen van persoonlijke doelen.

Daarnaast geven we iedereen bij Lodewijck Groep de kans om een aantal uur per jaar vrijwilligerswerk te doen om zich zo maatschappelijk in te zetten. De uren waarin de medewerker vrijwilligerswerk verricht, worden gesponsord door Lodewijck Groep.

We hebben oog voor onze eigen medewerkers, maar voelen ons ook verantwoordelijk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Daarom hebben wij een samenwerking met WerkgeversServicepunt Zaanstad-Waterland (een samenwerking van UWV, Werkom, Servicepunt Leren & Werken en de gemeenten).

Werken bij Lodewijck Groep

Voorbeelden uit onze adviespraktijk

Naast bovengenoemde voorbeelden hoe wij onze bedrijfsprocessen op een duurzame manier waarborgen, hebben wij ook een (indirecte) maatschappelijke betrokkenheid bij diverse projecten in onze leefomgeving. Een aantal voorbeelden uit onze adviespraktijk:

Participatie van de gemeenschap

In het kader van de Omgevingswet wordt participatie steeds belangrijker. Het gaat hierbij om het vroegtijdig betrekken van de diverse stakeholders bij het proces van besluitvorming over een ruimtelijke ontwikkeling. De gemeenschap. Als juridisch-planologisch adviseur kan Lodewijck Groep de initiatiefnemer strategisch adviseren, ondersteunen en begeleiden in het participatietraject en bij het omgevingsmanagement. Het gaat hierbij o.a. om het opbouwen van vertrouwen tussen de verschillende stakeholders en de initiatiefnemer om de ontwikkeling mogelijk te maken. Inzicht, dialoog en verbinding zijn onze sleutelwoorden.

Een mooie case was het informeren van omwonenden van de herontwikkeling Officierscasino Soesterberg en raadsleden van de gemeente Soest, waarbij geparticipeerd kon worden. Je leest hier meer over deze case.

Vergrijzing leidt tot vraag naar zorgvastgoed

De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Dit betekent dat het aantal zorgbehoevenden in de komende jaren verder zal toenemen. Naast de kwaliteit van de zorg worden in Nederland ook steeds meer eisen gesteld aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en de voorzieningen.

Lodewijck Groep ziet dat de markt voor zorgvastgoed zich in snel tempo ontwikkeld. Het aantal projecten met een zorgcomponent neemt toe, dat is in lijn met de maatschappelijke vraag die steeds duidelijker wordt. Lodewijck Groep draagt graag haar steentje bij aan de ontwikkeling van voldoende zorg- en woonvoorzieningen voor heel Nederland. Aan de hand van enkele projecten heeft Lodewijck Groep inmiddels ervaring opgedaan over de wijze waarop zorg vastgelegd moet worden in bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen.

Ervaringsverhalen

We kijken niet alleen naar je studierichting of ervaring, maar naar je complete persoonlijkheid. Samen ontdekken we waar je talenten liggen, zodat je bij ons uit kunt groeien tot de beste versie van jezelf. In een omgeving waarin iedereen ondersteund, gewaardeerd en gehoord wordt.

Ben je benieuwd naar tips en de ervaringen van onze Trainees? Lees dan hun verhalen.

Clarissa Mornout-Guijt
Clarissa Mornout-Guijt
Adviseur Ruimtelijke Ordening
Mark Staverman
Mark Staverman
Planoloog
rana
Rana Massaal
Recruitment Consultant
Ahmed Ballafkih
Ahmed Ballafkih
Senior Jurist