MVO-beleid Edwinlogin 11 april 2023

Ons MVO-beleid

Ons MVO-beleid
Maatschappelijk betrokken

Lodewijck Groep beantwoordt ruimte- en omgevingsvraagstukken, waarbij we samen met onze opdrachtgevers waarde toevoegen aan onze leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren. Onze enthousiaste specialisten werken nauw samen met onze opdrachtgevers en onderzoeken mogelijkheden voor gebieden en gebouwen. Samen bedenken we oplossingen die aansluiten bij de hedendaagse vragen, eisen en wetgeving voor de inrichting van onze fysieke ruimtelijke omgeving op een duurzame manier met oog voor alle betrokkenen.

"De maatschappelijke betrokkenheid van Lodewijck Groep is niet alleen verankerd in de inhoudelijke processen van ons werk, maar ook in de verantwoorde manier waarop wij zakendoen en de omgang met onze medewerkers, klanten en de gemeenschap."

Onze maatschappelijke speerpunten
We voegen waarde toe aan onze fysieke leefomgeving

De kennis en expertises van onze juristen, planologen en stedenbouwkundigen dragen bij aan de ontwikkeling van onze leefomgeving. Lodewijck Groep adviseert overheden (gemeenten, ministeries, provincies, omgevingsdiensten) en particuliere / private opdrachtgevers (projectontwikkelaars, initiatiefnemers, bouwondernemingen, advies- en ingenieursbureaus, architectenbureaus) over alle aspecten van ruimtelijke ordening en het omgevingsrecht. De experts van Lodewijck Groep geven onafhankelijk advies en bekijken de vraagstukken vanuit een breder perspectief.

We hanteren duurzaamheid in onze bedrijfsprocessen

Ons kantoor is een ontmoetingsplek voor onze specialisten en ingericht met oog voor een goede mentale en fysieke gezondheid. Naast ergonomisch kantoormeubilair is er veel aandacht besteed aan groen op de werkvloer. Dit zorgt voor een positieve sfeer en verbetert de luchtkwaliteit.

Een paperless office, daar werken we elke dag hard aan. Onze processen zijn volledig gedigitaliseerd, waarbij we streven naar zo min mogelijk papiergebruik. En als er toch stukken geprint moeten worden, dan doen we dit zoveel mogelijk dubbelzijdig en zo min mogelijk in kleur. Daarnaast scheiden we ons afval zo veel mogelijk.

Onnodige reisbewegingen proberen we tegen te gaan. Dit doen we o.a. door afspraken online te plannen en onze fysieke kantoorlocaties uit te breiden op strategische locaties in Nederland. We stimuleren thuiswerken en ons wagenpark wordt binnen 5 jaar volledig elektrisch.

Ook kijken we kritisch naar onze leveranciers. Onze inkoopopdrachten plaatsen we zoveel mogelijk bij sociaal betrokken en gecertificeerde ondernemingen met bij voorkeur een PSO-30+ certificaat.

We hebben aandacht voor onze mensen

We zijn van mening dat goed werkgeverschap leidt tot meer productiviteit, positiviteit en minder ziekteverzuim. Onze organisatie heeft een platte structuur met korte communicatielijnen, waardoor we veel persoonlijk contact onderhouden met onze mensen. We ondersteunen onze medewerkers bij ziekte of persoonlijke omstandigheden en stimuleren ontwikkeling door het faciliteren van opleidingsprogramma’s en het benoemen van persoonlijke doelen.

Daarnaast geven we iedereen bij Lodewijck Groep de kans om een aantal uur per jaar vrijwilligerswerk te doen om zich zo maatschappelijk in te zetten. De uren waarin de medewerker vrijwilligerswerk verricht, worden gesponsord door Lodewijck Groep.

We hebben oog voor onze eigen medewerkers, maar voelen ons ook verantwoordelijk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Daarom hebben wij een samenwerking met WerkgeversServicepunt Zaanstad-Waterland (een samenwerking van UWV, Werkom, Servicepunt Leren & Werken en de gemeenten).

Social Return gemeente Amsterdam

Lodewijck Groep zet zich actief in om de kansen voor kwetsbare burgers te vergroten, met als doel dat iedereen op een volwaardige manier kan participeren in de maatschappij. In lijn met onze betrokkenheid bij de gemeente Amsterdam als raamcontractant, dragen we bij door een sociale bijdrage te leveren aan de stad en steunen wij JINC en Everyday Heroes (SROI Amsterdam).

JINC helpt jongeren op weg naar werk

Ieder kind heeft talent, ook de honderdduizenden Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijdt Jinc voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Een Nederland waarin íeder kind kansen krijgt. 

Om dat te bereiken, helpt JINC kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 78.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien. 

JINC organiseert haar programma samen met het onderwijs en 860 partners uit het bedrijfsleven. Hun financiële steun en professionele expertise zijn onmisbaar. De partners krijgen er iets waardevols voor terug: de kans om een verschil te maken in het leven van kinderen én de kans om te investeren in hun bedrijf. Ze versterken hun binding met de maatschappij en bieden deelnemende werknemers een inspirerende ervaring.

Lees meer op de website www.jinc.nl
Ook meebouwen? Kijk dan op www.jinc.nl/doe-mee/jinc-en-sroi

Jinc

Everyday Heroes maakt werk mogelijk voor iedereen die wíl en kán werken

Met maatwerk helpt Everyday Heroes 1 miljoen mensen die nu nog aan de kant staan aan het werk. 

De één heeft een helpende hand nodig, de ander kan juist iets extra’s betekenen. Dat idee van wederkerigheid vormt de basis van Everyday Heroes. Een organisatie of particulier investeert in een Impactpakket en met deze gelden wordt de laatste stap naar werk bekostigd. Zoals een opleiding, begeleiding, rijbewijs of een fiets.

Organisaties en particulieren helpen mensen aan een baan, een toekomst, een plek in de maatschappij. Elk Impactpakket is verbonden aan een baan.

Jobcoaches en begeleiders vragen voor kandidaten gelden aan om dat ene contract wél te bemachtigen of om een vervolgstap te maken in een bestaande baan.

Lees meer op de website: www.everydayheroes.com
Ook impact maken?
Kijk dan op
www.everydayheroes.com/social-return-sroi-invullen

Everyday Heroes

Werken bij Lodewijck Groep

Voorbeelden uit onze adviespraktijk

Naast bovengenoemde voorbeelden hoe wij onze bedrijfsprocessen op een duurzame manier waarborgen, hebben wij ook een (indirecte) maatschappelijke betrokkenheid bij diverse projecten in onze leefomgeving. Een aantal voorbeelden uit onze adviespraktijk:

Participatie van de gemeenschap

In het kader van de Omgevingswet wordt participatie steeds belangrijker. Het gaat hierbij om het vroegtijdig betrekken van de diverse stakeholders bij het proces van besluitvorming over een ruimtelijke ontwikkeling. De gemeenschap. Als juridisch-planologisch adviseur kan Lodewijck Groep de initiatiefnemer strategisch adviseren, ondersteunen en begeleiden in het participatietraject en bij het omgevingsmanagement. Het gaat hierbij o.a. om het opbouwen van vertrouwen tussen de verschillende stakeholders en de initiatiefnemer om de ontwikkeling mogelijk te maken. Inzicht, dialoog en verbinding zijn onze sleutelwoorden.

Een mooie case was het informeren van omwonenden van de herontwikkeling Officierscasino Soesterberg en raadsleden van de gemeente Soest, waarbij geparticipeerd kon worden. Je leest hier meer over deze case.

Vergrijzing leidt tot vraag naar zorgvastgoed

De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Dit betekent dat het aantal zorgbehoevenden in de komende jaren verder zal toenemen. Naast de kwaliteit van de zorg worden in Nederland ook steeds meer eisen gesteld aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en de voorzieningen.

Lodewijck Groep ziet dat de markt voor zorgvastgoed zich in snel tempo ontwikkeld. Het aantal projecten met een zorgcomponent neemt toe, dat is in lijn met de maatschappelijke vraag die steeds duidelijker wordt. Lodewijck Groep draagt graag haar steentje bij aan de ontwikkeling van voldoende zorg- en woonvoorzieningen voor heel Nederland. Aan de hand van enkele projecten heeft Lodewijck Groep inmiddels ervaring opgedaan over de wijze waarop zorg vastgelegd moet worden in bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen.

Ervaringsverhalen

We kijken niet alleen naar je studierichting of ervaring, maar naar je complete persoonlijkheid. Samen ontdekken we waar je talenten liggen, zodat je bij ons uit kunt groeien tot de beste versie van jezelf. In een omgeving waarin iedereen ondersteund, gewaardeerd en gehoord wordt.

Ben je benieuwd naar tips en de ervaringen van onze Trainees? Lees dan hun verhalen.

Clarissa Mornout-Guijt
Clarissa Mornout-Guijt
Adviseur Ruimtelijke Ordening
Mark Staverman
Mark Staverman
Planoloog
rana
Rana Massaal
Recruitment Consultant
Ahmed Ballafkih
Ahmed Ballafkih
Senior Jurist