Ahmed Ballafkih – Dynamiek in het juridische vakgebied Edwinlogin 3 september 2019

Ahmed Ballafkih – Dynamiek in het juridische vakgebied

Ahmed Ballafkih combineert zijn juridische functie als Senior Jurist bij de gemeente Amsterdam met advieswerk bij Lodewijck Groep en geeft daarnaast ook colleges aan junioren en trainees. “Mijn werk houd ik hierdoor dynamisch en afwisselend.”

Opbouwen van een brede ervaring door diversiteit

Ahmed werkt als Senior Jurist bij de gemeente Amsterdam vanuit het Stadsdeelkantoor in Amsterdam-Noord. Ahmed houdt zich bezig met diverse aspecten van het ruimtelijke bestuursrecht, omgevingsvergunningen, drank- en horecawetgeving alsmede evenementen. “Hier bij het Stadsdeelkantoor in Amsterdam-Noord werken we met 7 juristen samen op de afdeling VTH”. Ahmed studeerde 10 jaar geleden af in het Staats- en Bestuursrecht en is sinds een jaar in dienst bij de grootste gemeente van Nederland. “De periode daarvoor heb ik mijn ervaring breed opgebouwd, zowel als gedetacheerd jurist bij diverse gemeenten als ook door advieswerkzaamheden voor verschillende commerciële opdrachtgevers.”

“Dat is ook het bijzondere aan Lodewijck Groep. Veel bureaus focussen zich alleen op detachering. Maar bij Lodewijck Groep draait het echt om de inhoud, de ruimtelijke ontwikkeling en werken allemaal gepassioneerde specialisten met elkaar samen.”

Ahmed Ballafkih

Bij de gemeente Amsterdam heeft Ahmed eerst 3 jaar gedetacheerd gezeten vanuit Lodewijck Groep, waarna hij een aanbieding kreeg vanuit de gemeente om in vaste dienst te komen. “Een mooi aanbod, prachtige kans, maar een moeilijke keuze. Ik vond het advieswerk namelijk ook ontzettend leuk, door de diversiteit en het feit dat je verschillende gemeenten bedient en verschillende opdrachten uitvoert voor commerciële opdrachtgevers als ontwikkelaars en architecten. Maar de gemeente Amsterdam lokte ook. Het is een stad met veel bouwontwikkelingen, het bruist, het is hectisch. In de gemeente Amsterdam valt er zo veel te doen! Als je om je heen kijkt gebeurt er echt van alles.”

Samen zoeken naar een passende oplossing

Ten tijde dat deze gedachte speelde, heeft Ahmed daar heel goed over nagedacht. “Ik had het immers ontzettend naar mijn zin bij Lodewijck Groep en dan met name door de combinatie van detachering en advieswerk. Dat is ook het bijzondere aan Lodewijck Groep. Veel bureaus focussen zich alleen op detachering. Maar bij Lodewijck Groep draait het echt om de inhoud, de ruimtelijke ontwikkeling en werken allemaal gepassioneerde specialisten met elkaar samen.” Ahmed heeft toen zijn bedenkingen, twijfels en wensen met de directie van Lodewijck Groep besproken. “De directie kwam toen met het idee: wat als je het nou wel zou kunnen combineren? Wat als we samen kijken hoe we dit kunnen oplossen zodat jij wel gedeeltelijk advieswerk kunt blijven doen? Samen is toen naar een manier gezocht om zowel bij de gemeente Amsterdam te kunnen werken, maar ik wel de afwisseling zou behouden met het advieswerk. Het idee van die invulling heb ik toen zelf bij de gemeente Amsterdam neergelegd en daar werd positief op gereageerd. Ik heb nu een prachtige baan bij de gemeente Amsterdam, maar geen afscheid hoeven nemen van Lodewijck Groep en het advieswerk.”

Ahmed is nu flexibel in zijn tijd en werkt 4 dagen in de week voor de gemeente Amsterdam en 1 dag in de week verricht hij advieswerk voor Lodewijck Groep. “Deze combinatie maakt het voor mij. Ik houd mijn werk hierdoor afwisselend. Zo heb ik binnenkort een hoorzitting planschade voor een andere gemeente in opdracht van Lodewijck Groep. Een ander vakgebied dan VTH, maar het geeft mij daardoor enorm veel voldoening in mijn werk.”

Planschade als niche

Voor Lodewijck Groep houdt Ahmed zicht met name bezig met planschade. “Planschade is echt een niche. Doordat collega’s mij weten te vinden komen daar soms ook algemene juridische vraagstukken bij.” Vanuit een van zijn eerdere banen bij een adviesbureau is Ahmed eigenlijk in de planschade gerold. Als planschade jurist heb je veel te maken met jurisprudentie recht. “Ik vind vooral de rol van onafhankelijk adviseur bij planschade procedures erg leuk en dat je bij planontwikkeling betrokken bent. Het zijn vaak emotionele zaken, omdat planontwikkeling impact heeft op de omgeving. Er is een gevoelige voorgeschiedenis, mensen zijn er al lang bij betrokken. Een bestemmingsplan komt uiteindelijk tot stand en mensen zien hun directe omgeving wijzigen. Dat heeft impact. Als onafhankelijke expert moet je dan beoordelen of er inderdaad sprake is van planschade.”

“Lodewijck Groep is een specialistisch kantoor in de ruimtelijke ontwikkeling en legt zich daar 100% op toe. De werkzaamheden die worden verricht worden gestuurd door passie voor de inhoud. Het gaat om mooi advieswerk en mooie detacheringsopdrachten.”

Toetsen en respecteren van belangen

“Ik zit helemaal op mijn plek en ben blij met mijn keuze voor Lodewijck Groep als werkgever. Ik heb toentertijd ook gesprekken gehad met andere bureaus werkzaam binnen het ruimtelijk domein, maar daar kreeg ik niet echt een gevoel bij en bleek de inhoud van een traineeship vaak erg theoretisch. Bij Lodewijck Groep is er sprake van echt persoonlijke aandacht en kon ik direct in de adviespraktijk aan de slag.” Wat Donna daarnaast aanspreekt is de maatschappelijke betrokkenheid. “Onlangs had ik een gesprek met de directie over het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Lodewijck Groep biedt iedereen de kans om een aantal uur per jaar vrijwilligerswerk te doen om zich zo maatschappelijk in te zetten. De uren waarin de medewerker vrijwilligerswerk verricht, worden gesponsord door Lodewijck Groep. Ik vind het heel mooi dat die ruimte er is. Dat Lodewijck Groep verder denkt en zich inzet voor de buitenwereld.”

“In mijn werk als onafhankelijk planschade jurist, toets ik de aanvraag aan een streng kader. Hier komt ook een hoorzitting bij kijken. Zelf vind ik hoorzitting een zwaar woord. Op het moment dat zo’n uitnodiging de deur uit gaat, zeg ik ook altijd: het heet ‘hoorzitting’, maar we gaan met mensen in gesprek. Er zitten dan verschillende partijen aan tafel: de indiener van de planschadeclaim, de gemeente en soms zit er ook de initiatiefnemer van een project bij. Je hoort de partijen en je toetst de aanvraag dan aan het wettelijk kader. Op grond van het wettelijke kader en de jurisprudentie beoordeel je dan of er recht is op een schadevergoeding en zo ja tot welke hoogte. Dat doe je in afstemming met een taxateur, zo wordt het uiteindelijke schadebedrag bepaald”, licht Ahmed toe.

Op het gebied van planschade heeft landelijke wetgeving het zo bepaald dat het recht op planschade bestaat en dat iemand dat recht moet krijgen en gecompenseerd moet worden als er inderdaad sprake is van planschade. “De gedachte daarbij is dat als je iets ontwikkeld, je daar een commercieel belang bij hebt. Te allen tijde zal je de belangen van de omwonenden moeten respecteren en eventueel compenseren als jouw plan/initiatief schade veroorzaakt.”

Beperken of voorkomen

Naast het werk dat Ahmed doet als planschade jurist van onafhankelijke schadebeoordelingscommissies voor gemeenten, is Ahmed ook betrokken bij strategische advisering van gemeenten, ontwikkelaars en architecten voor Lodewijck Groep. Hierbij begeleidt Ahmed partijen door de gehele procedure, waarbij op voorhand de kans op planschade in kaart wordt gebracht, zodat belanghebbende partijen inzicht hebben of het plan/initiatief rendabel is. “Hierbij draait het dus echt om de planontwikkeling fase. Alles is erop gericht planschade te beperken dan wel te voorkomen.” Om zich een goed beeld te blijven vormen over wanneer er wel/niet sprake is van planschade, houdt Ahmed de jurisprudentie over planschade nauwkeurig bij en zoekt hij goed uit of er zich eerder soortgelijke situaties hebben voorgedaan. Ook overlegt Ahmed veel met collega’s.

Onderscheidend als werkgever door samenwerking en afwisseling

“Dat ik deze prachtige combinatie in mijn werk kan maken, heb ik echt te danken aan de instelling van Lodewijck Groep. Lodewijck Groep is nuchter, down to earth en heeft een leuke manier van onderlinge samenwerking tussen de specialisten die gedetacheerd zijn en degene die bij de adviespraktijk werken. Dat is echt wel onderscheidend ten opzichte van andere bureaus, waarbij het vaak alleen draait om detacheringsopdrachten.” Ahmed onderstreept nogmaals hoe leuk hij de afwisseling vindt, tussen zijn functie bij de gemeente Amsterdam en voor de adviespraktijk bij Lodewijck Groep.

“Lodewijck Groep is een werkgever waar dit soort zaken bespreekbaar zijn. Je kunt specifiek alleen kiezen voor detachering of alleen voor de adviespraktijk, maar een combinatie is zeker ook mogelijk. Zo zit een collega nu een maand op een adviesopdracht in de adviespraktijk van Lodewijck Groep en gaat diegene over een maand weer beginnen met een nieuwe detacheringsopdracht. Dat maakt het heel erg leuk en afwisselend voor mensen die niet alleen bij een gemeente gedetacheerd willen zijn, maar ook aan de slag willen voor ontwikkelaars en met architecten om de tafel willen zitten. Lodewijck Groep is een specialistisch kantoor in de ruimtelijke ontwikkeling en legt zich daar 100% op toe. De werkzaamheden die worden verricht worden gestuurd door passie voor de inhoud. Het gaat om mooi advieswerk en mooie detacheringsopdrachten.”

Kennisoverdracht aan jong talent

Ahmed straalt als het gaat om zijn werk en maakt daarnaast ook nog tijd om trainingen en colleges te geven aan Trainees van Lodewijck Groep. “Ik geef de inhoudelijke vakcolleges Bestuursrecht en Planschade. Ik vind het ontzettend leuk om mijn ervaringen te delen. Ik probeer de Trainees breed kennis te laten maken met hoe het werkt bij een gemeente. Ik wil hen graag mijn passie voor het vak meegeven en inzicht geven in mijn rol, de werkzaamheden die ik verricht en wat Trainees kunnen verwachten als zij bij een gemeente aan de slag gaan. Ik wil hen aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zien hoe het er in deze wereld echt aan toe gaat. Ook dit doorbreekt het patroon van mijn werk en maakt het echt heel erg veelzijdig!”

Tip: Blijf je oriënteren binnen je vakgebied

“Ik ben van mening dat je je breed moet blijven oriënteren binnen je vakgebied. Maar je ook zeker moet specialiseren in datgene dat je echt leuk vindt en waar je goed in bent. Bepaal wat jouw drijfveren zijn en spreek je daar ook over uit. Wat wil ik? Heb je een juridische achtergrond in ruimtelijke ontwikkeling en wil je die stap meer zetten? Dan is Lodewijck Groep een hele goed partij om voor te werken. De combinatie die ik nu doe, had ik van tevoren ook niet bedacht. Dit was bij Lodewijck Groep bespreekbaar! Dit komt denk ik mede doordat binnen Lodewijck Groep de lijnen heel kort zijn, het een platte organisatie is en mensen heel flexibel zijn. Er wordt echt naar je geluisterd!”

Ben je benieuwd welke mogelijkheden Lodewijck Groep jou kan bieden, ook voor zzp’ers? We vertellen je dit graag! Neem vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak. We kijken er naar uit van je te horen.

Heb je vragen over onze specialisatie Planschade, waaronder het opstellen van risicoanalyses planschade, quickscan’s, second opinions en het optreden als planschade deskundigencommissie? Neem dan ook vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.