Van theorie naar praktijk: Lisa’s pad naar zelfstandigheid Margreet van den Heuvel 30 april 2024

Van theorie naar praktijk: Lisa’s pad naar zelfstandigheid

Lisa van Bree is in januari bij Lodewijck Groep gestart in de functie van Junior Jurist. Lisa is afgestudeerd in Rechten aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen en heeft de pre-master Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit gevolgd. “Tijdens mijn werk bij Slachtofferhulp Nederland en een reisperiode om na te denken over mijn toekomst realiseerde ik me dat strafrecht niet mijn pad was.” Lisa besloot de master staats- en bestuursrecht te volgen en deed via LinkedIn een oproep voor een werkplek binnen dit vakgebied en zo kwam Lodewijck Groep op haar pad.

Lisa is drie dagen per week werkzaam bij Lodewijck Groep en volgt twee dagen per week colleges voor haar master. “Ik streef ernaar elke week minimaal één dag op het kantoor in Zwolle te werken, de overige dagen werk ik vanuit huis. Elke twee tot drie weken werk ik vanaf het kantoor op Schiphol-Rijk.” Tot deze verdeling van werkuren en -dagen is Lisa in overleg met Lodewijck Groep gekomen, nadat na de eerste weken bleek dat de reistijd in combinatie met de studiebelasting van Lisa niet optimaal bleek. “Heel fijn dat hierover wordt meegedacht.”

Secretaris bezwaarschriftencommissie gemeente Woerden

Lisa onderhoudt intensief contact met collega Feline Grabijn, Jurist Bestuurs- & Omgevingsrecht. “Feline is mijn mentor en ik leer veel van haar.” Feline voert momenteel een detacheringsopdracht uit bij de gemeente Woerden als Secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Binnenkort neemt Lisa deze functie over. “Ik neem geleidelijk de taken van Feline over. Dit proces zorgt ervoor dat ik niet onvoorbereid start wanneer ik haar rol binnenkort officieel overneem. Ik heb al ervaring opgedaan door een zitting bij te wonen en ondersteun Feline bij het uitvoeren van haar taken. Ook heb ik samen met Feline vier zaken voorbereid voor een aanstaande zitting van de bezwaarschriftencommissie. Verder verdiep ik mij in casussen uit het verleden, waar ik conclusies en adviezen voor schrijf. Feline geeft hierop feedback. Dit leerproces biedt mij een brede kijk op de werkwijze van de gemeente Woerden. Het is waardevol dat Feline mijn vragen kan beantwoorden en inzichten deelt. De verwachting is dat ik begin mei haar positie overneem. Ik kijk uit naar de toekomst waarin ik meer eigen verantwoordelijkheid zal hebben.”

“Veel van mijn collega’s bij Lodewijck Groep zijn gedetacheerd bij gemeenten, waardoor ik dagelijks hoor over de uitdagingen en hoe zij bijdragen aan oplossingen, zowel voor de gemeente als de burger. Deze directe impact maakt het werk betekenisvol. Bestuursrecht is dynamisch en altijd in beweging.”

Lisa van Bree

Actief binnen het adviesteam

Naast het voorbereidende werk voor de gemeente Woerden is Lisa ook aan de slag binnen het adviesteam van Lodewijck Groep. “Ik stel ruimtelijke onderbouwingen op voor adviesopdrachten. De opdracht is minder juridisch van aard, maar stelt mij in de gelegenheid mij verder in Lodewijck Groep te verdiepen. Daarnaast ben ik betrokken bij het onderzoeken van jurisprudentie voor collega’s die behoefte hebben aan informatie over eerdere uitspraken of specifieke juridische vraagstukken. Het bestuursrecht is zo veelzijdig dat ik dagelijks nieuwe dingen leer.” Het in praktijk brengen van de kennis die Lisa vergaart tijdens haar master biedt haar waardevolle inzichten in zowel de toepasbaarheid van haar studie als aspecten die tijdens haar opleiding onbelicht blijven. “Universitaire studies voelen naar mijn mening vaak theoretisch en statisch aan; nu ervaar ik de waarde van praktijkervaring. Veel van mijn collega’s bij Lodewijck Groep zijn gedetacheerd bij gemeenten, waardoor ik dagelijks hoor over de uitdagingen en hoe zij bijdragen aan oplossingen, zowel voor de gemeente als de burger. Deze directe impact maakt het werk betekenisvol. Bestuursrecht is dynamisch en altijd in beweging.” Lisa geeft aan dat het werk bij Lodewijck Groep haar ook helpt om de lesstof van haar master beter te begrijpen. “Ik kan sneller verbanden leggen dankzij concrete voorbeelden. Als ik iets niet begrijp, kan ik het in mijn werkomgeving toetsen, waar collega’s vaak met verhelderende voorbeelden of uitleg komen.”

Kennisdeling Omgevingswet

Elke twee weken houdt het team van Lodewijk Groep een kennisdelingssessie over de Omgevingswet. “We verdiepen ons in praktijkcases en bespreken de toepassing van theorie in de praktijk. Wekelijks krijgen we updates over nieuwe ontwikkelingen en rechterlijke uitspraken. Er zijn cursussen, inclusief presentaties, beschikbaar die ik raadpleeg om mijn kennis te verdiepen.”
Er is ook veel ruimte voor sociale activiteiten. “Zo hebben we onlangs met elkaar gedineerd in Zwolle en gebowld. Deze georganiseerde uitjes zijn een uitstekende kans om de banden met het team ook buiten de werkcontext te verstevigen.”

Voordelen detachering

Lisa streeft ernaar zichzelf verder te ontwikkelen in het bestuursrecht, haar kennis in dit werkveld te verbreden en stappen te maken binnen de gemeente. “Ik denk dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren. Dit proces zal tijd vergen. Ik ben nieuwsgierig naar de werkwijze binnen een grote gemeente en het is geruststellend te weten dat ik niet volledig op mezelf ben aangewezen. Ik waardeer de mogelijkheid om terug te vallen op de ondersteuning van mijn collega’s van Lodewijck Groep en de gelegenheid om mijn ervaringen en eventuele vragen te delen.”

Lisa: “Aan beginnende juristen raad ik detachering aan boven directe indiensttreding bij een gemeente, gezien de voordelen van een breder vangnet en extra ondersteuning.” Volgens Lisa biedt dit rust en zekerheid. “Zelfvertrouwen is essentieel voor een goede start. Het volgen van je intuïtie en het grijpen van kansen opent nieuwe paden. Aanvankelijk dacht ik dat een master noodzakelijk was, maar nu zie ik in dat dit niet per se het geval hoeft te zijn. Je komt er wel, zolang je openstaat voor mogelijkheden en jezelf presenteert. Dit werd bevestigd toen mijn getoonde interesse in werken bij een gemeente via Lodewijck Groep nu werkelijkheid wordt, zelfs voordat ik mijn master heb afgerond.”

“Aan beginnende juristen raad ik detachering aan boven directe indiensttreding bij een gemeente, gezien de voordelen van een breder vangnet en extra ondersteuning.”

Ben jij ook op zoek naar afwisseling in je baan? Dan biedt werken bij Lodewijck Groep de perfecte oplossing, waar je de kans krijgt om in verschillende omgevingen en aan diverse projecten te werken.

Vrijblijvend van gedachten wisselen over de mogelijkheden? Neem contact op met Jamie van den Ban en Rana Massaal via 085 401 05 67 / info@lodewijckgroep.nl