10 jaar dienstverlening aan gemeente Leiden Edwinlogin 24 juni 2021

10 jaar dienstverlening aan gemeente Leiden

In het kader van ons 10-jarig bestaan, staan we deze maand stil bij onze dienstverlening aan het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Leiden, onze opdrachtgever waarvoor we vanaf het eerste uur werken.

Gedurende de afgelopen jaren hebben wij een partnerschap opgebouwd met de gemeente Leiden en onze samenwerking sinds 2017 verder verdiept als raamcontractant.

Meerdere van onze collega’s en oud-collega’s, van startende junioren tot ervaren senioren, hebben de gemeente ondersteund met het verrichten van werkzaamheden binnen het ruimtelijke domein. Hierbij gaat het o.a. om bouwplanadvisering, het voeren van juridisch-planologische procedures voor zowel grotere als kleinere ontwikkelingen, waaronder het bestemmingsplan ‘Dieperhout e.o.’ en het Uitwerkingsplan ‘Agneslocatie West’ alsmede de strategische advisering richting de ambtelijk opdrachtgever, het college van Burgemeester en Wethouders en de Raad bij grotere projecten, met als voorbeelden de projecten Oostvlietpolder en Brug Poelgeest.

Naast onze projectmatige inzet hebben we onze toegevoegde waarde kunnen inzetten met de dienstverlening vanuit onze adviespraktijk.

Zo hebben we in de beginjaren, toen de actualisatieverplichting nog gold, de gemeente Leiden mogen bedienen met het actualiseren van een aantal bestemmingsplannen, waaronder ‘Merenwijk’ en ‘Zuidwest’. Projecten waar veel werk in zat en we ook de gebiedsinventarisaties hebben gedaan en een veelvoud van vergunningendossiers hebben gescreend en verwerkt.

Een ander voorbeeld van een aansprekend project was het adviseren over  en het opstellen van een bestemmingsplan voor de deelontwikkeling ‘Gorlaeus’ binnen het Leiden Bio Sciencepark.

Onze planschadejuristen leverden geregeld hun expertise bij complexere planschadevraagstukken.

Ook voor specifieke vraagstukken, waaronder het uitbrengen van een second opinion in een complexe zaak of het opstellen van een verweerschrift, konden wij onze opdrachtgever van toegevoegde waarde zijn. Een recente opdracht betrof het omzetten van de Omgevingsvisie in Dezta ten behoeve van het pilotproject waar de gemeente Leiden aan meewerkt.

Concluderend, een fijne opdrachtgever, waar we onze expertises, ervaring en kennisdeling mogen inzetten!