Wouter Vendrig – Aan de slag bij de gemeente Leiden: bouwplanadvisering en bestemmingsplannen Edwinlogin 7 februari 2019

Wouter Vendrig – Aan de slag bij de gemeente Leiden: bouwplanadvisering en bestemmingsplannen

Hoe is het om als beginnend adviseur in het vakgebied Ruimtelijke Ordening gedetacheerd te zijn bij een gemeente? We bespraken dit met Wouter Vendrig, sinds kort namens Lodewijck Groep gedetacheerd bij de gemeente Leiden ter ondersteuning van het team Ruimtelijke Ordening bij bouwplanadvisering en bestemmingsplannen. Een ontspannen gesprek op de top floor met uitzicht op een stad in ontwikkeling.

Van Civiele Techniek naar Ruimtelijke Ordening en Planologie

“Tijdens mijn studie Civiele Techniek heb ik mijn interesse voor het vakgebied Ruimtelijke Ordening ontwikkeld. Een onderdeel van deze studie was Verkeerskunde, waarbij je je bezighield met planning en ontwerp van wegen, verkeersafwikkeling en verkeersinfrastructuur. Hoe wordt een wijk goed ontsloten? Met name de dynamiek achter dit soort vraagstukken boeide mij enorm. Inzoomen op vraagstukken op verschillende niveaus en denken in alternatieve oplossingen.”

Voor Wouter het moment om de overstap te maken van Civiele Techniek naar de studie Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool Rotterdam. Een studie die hem op het lijf was geschreven. De meest uiteenlopende aspecten binnen het vakgebied Ruimtelijke Ordening passeerden de revue: vraagstukken op het gebied van de woon- en werkomgeving, duurzaamheid, verkeer en vervoer, ruimte voor recreatie en natuur.

“Hoe wordt een wijk goed ontsloten? Met name de dynamiek achter dit soort vraagstukken boeide mij enorm. Inzoomen op vraagstukken op verschillende niveaus en denken in alternatieve oplossingen.”

Wouter Vendrig

“Tijdens deze studie kwam ik erachter dat het daadwerkelijk ontwerpen van planologische oplossingen niet echt mijn ding zou worden. Maar het onderbouwen/ motiveren waarom de ontworpen oplossing hout snijdt wel. Mijn eerste werkervaring heb ik opgedaan bij Antea Group, een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau. Ik werkte aan de ontwikkeling van masterplans en wettelijke transities. Mijn Master heb ik afgesloten met een afstudeerstage en -onderzoek bij de Werkorganisatie Duivenvoorde (een samenwerking tussen de gemeenten Voorschoten en Wassenaar), waarbij ik samen met een andere student een visie heb geschreven over de ontwikkeling van het Havenkanaal in Wassenaar. Deze visie kwam tot stand door input uit interviews met interne partijen en burgers, overleg met diverse stakeholders en projectmanagers van vergelijkbare projecten in Rotterdam.”

Na het succesvol afronden van zijn studie Ruimtelijke Ordening en Planologie koos Wouter ervoor de Master Urban and Regional Planning te volgen op de Universiteit van Amsterdam. “Een zeer interessante Master met focus op het vergroten van conceptueel denken over onderwerpen als klimaatbestendige steden, mobiliteit in transformatieve ruimten, stadsplanning en vastgoedgeleide ontwikkeling. Je leert breder te kijken en problemen op te lossen in stedelijke gebieden.”

Eerste gemeentelijke ervaring

“Vanwege de insteek van mijn studie en ervaring bij de Werkorganisatie Duivenvoorde, kreeg ik een voorkeur voor het werken bij een gemeente. De diversiteit in de mensen, de vakgebieden, de brede doelstellingen, de wettelijke en maatschappelijke aspecten, de ambities vanuit het Bestuur, het spanningsveld tussen veranderingen die wenselijk zijn en die moeten gebeuren vanuit de wet. Enorm boeiend, uitdagend en maakten mij nieuwsgierig. Zodoende kwam ik terug bij de Werkorganisatie Duivenvoorde op een werkervaringsplek als Junior Beleidsmedewerker Bestemmingsplannen. Hier onderzocht ik de mogelijkheden om van 18 bestaande bestemmingsplannen 1 totaalplan te maken. Hierdoor kwam ik al vroeg in aanraking met de aanstaande Omgevingswet.”

Toe aan volgende stap

“Op een gegeven moment begon het weer te kriebelen en ben ik om mij heen gaan kijken. Via een collega werd ik getipt om ook eens bij Lodewijck Groep te kijken. De professionele uitstraling van de organisatie sprak mij erg aan. Het achterliggende verhaal, de activiteiten en het type bedrijf passen bij mij. En het is erg leuk te ervaren dat Lodewijck Groep jong talent echt de kans wil geven. Dit blijkt ook wel uit het feit dat ik mijn eerste gesprek direct al met beide directeuren had. De directie is heel benaderbaar en heeft in de gesprekken samen met mij ‘onderzocht’ wat goed bij mij zou passen, wat bij mijn ervaring en persoonlijkheid zou passen, waar ik stappen zou kunnen maken. Die insteek zorgde bij mij voor veel vertrouwen. Tevens werd er snel geschakeld en ben ik nu heel blij met mijn plek bij de gemeente Leiden.”

“Dankzij deze detacheerpositie en de support vanuit Lodewijck Groep ben ik in de gelegenheid om veel te leren en mijzelf steeds verder te ontwikkelen. Zo organiseert Lodewijck Groep ook specifieke colleges voor inhoudelijke kennisoverdracht.”

Afwisselende werkzaamheden in een ‘open’ organisatie

Bij de gemeente Leiden is Wouter Junior Adviseur Ruimtelijke Ordening en ondersteunt hij het team bij bouwplanadvisering en bestemmingsplannen. “Ik kom in aanraking met diverse aspecten van het vakgebied Ruimtelijke Ordening binnen de gemeente Leiden: stedenbouw, erfgoed, parkeren, archeologie, gronduitgifte. Ik heb diverse bouwaanvragen in behandeling waarvan het aantal per week verschilt. Deze ontvang ik van de afdeling Vergunningen. Ik ga op onderzoek uit, verzamel alle benodigde informatie en schrijf een advies. Het verzamelen van alle benodigde informatie, brengt mij in contact met verschillende collega’s. Ook neem ik deel aan diverse overleggen om tot een betere onderbouwing te komen. Bij bepaalde procedures komen extra werkzaamheden om de hoek kijken en moet de onderbouwing uitgebreider worden omschreven.

Daarnaast worden er ook overkoepelende (beleids)vergaderingen georganiseerd, zodat ik blijvend goede adviezen kan uitbrengen. Net als bij Lodewijck Groep merk ik dat ook de gemeente Leiden open staat voor jong en betrokken talent. De sfeer is goed en iedereen is bereid om je te helpen. De deur staat altijd open om een vraag te stellen. Dat geldt ook voor de andere afdelingen binnen de gemeente.”

Toekomstvisie

“De gemeente Leiden is als werkplek heel dynamisch. Dankzij deze detacheerpositie en de support vanuit Lodewijck Groep ben ik in de gelegenheid om veel te leren en mijzelf steeds verder te ontwikkelen. Zo organiseert Lodewijck Groep ook specifieke colleges voor inhoudelijke kennisoverdracht. In de toekomst hoop ik ook te mogen werken aan grote plannen, bestemmingsplannen en toekomstvisies.”

Ben je benieuwd naar wat Lodewijck Groep voor jou startende carrière kan betekenen? Neem dan eens contact op met Cees Kraaij, directeur van Lodewijck Groep via 085 – 401 05 67. Hij drinkt graag een kop koffie met je om van gedachten te wisselen. Wie weet versterk jij binnenkort ons team of doe je werkervaring op bij één van onze opdrachtgevers!