Vragen? Mail, app of bel met

Jamie van den Ban

Relatiemanager

j.vandenban@lodewijckgroep.nl

06 15 36 71 58

Handhavingsjurist VTH – gemeente Amsterdam

Type vacature: Interim opdracht
Uren: 32-36 uur
Startdatum: 03 juni 2024
Einddatum: 31 december 2024
Deadline solliciteren: 20 mei

Als officiële contractpartner van de gemeente Amsterdam voor het specialisme Algemeen Bestuursrecht, is Lodewijck Groep op zoek naar een Handhavingsjurist VTH voor het team Procesuitvoering, afdeling VTH voor het Stadsdeel Oost.

De functie

In de functie van Handhavingsjurist VTH (Vergunningen, Toezicht & Handhaving) controleer en adviseer je op naleving van wet- en regelgeving (o.a. Wabo, Bouwbesluit 2012, Alcoholwet, etc.) en voer je de regie op de aanpak van eigen dossiers. Daarnaast beoordeel je de relevantie en haalbaarheid van een te nemen handhavingsbesluit en neem je zo nodig initiatieven dan wel maatregelen tot het opleggen van (bestuurlijke) sancties (zoals legalisatieonderzoeken, intrekken vergunningen of ontheffingen, preventieve handhavingsbesluiten etc). Je bent tevens belast met het opstellen van adviezen voor de portefeuillehouders en management, stelt beschikkingen op en behandelt ingekomen zienswijzen en vertegenwoordigt het bestuur bij bezwaarprocedures.

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Je volgt vakinhoudelijke ontwikkelingen en vertaalt deze in beleidsuitgangspunten en procedures en implementeert dit in de afdeling;
 • In de uitvoering van handhaving van wet- en regelgeving werk je nauw samen met andere disciplines;
 • Je bent verantwoordelijk voor verslaglegging van je bevindingen en draagt zorg voor een complete registratie en dossieropbouw;
 • Je voert gesprekken met diverse partijen over bestuurlijke handhavingsaangelegenheden in o.a. conflictsituaties;
 • Ook lever je input en neem je deel aan stedelijke overleggen over ontwikkelingen, processen of lopende dossiers.

Gewenste vaardigheden en deskundigheid

 • Een juridische opleiding op hbo/wo niveau, bij voorkeur op het gebied van het Omgevingsrecht of het Algemeen Bestuursrecht;
 • Ervaring als VTH- jurist inclusief zittingservaring;
 • Kennis van de Awb, Omgevingswet, Monumentenwet, Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit, APV en de Alcoholwet;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Competenties: Analytisch vermogen, Besluitvaardig, Conflicthantering, Inventiviteit, Resultaatgerichtheid, Politieke sensitiviteit.

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

De taakvelden van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving zijn divers; er wordt toezicht gehouden en gehandhaafd op de geldende bouw-, milieu- en nautische wet- en regelgeving. We werken zoveel mogelijk gebiedsgericht binnen de afdeling. Er zijn 4 (gebieds)teams, welke allen bestaan uit een aantal bouwinspecteurs, een nautisch inspecteur, een milieu-inspecteur en een aantal juridisch handhavers. Als toezichthouder bouw en gebruik maak je onderdeel uit van een gebiedsteam en ben je de ‘ogen en oren’ van het stadsdeel. Je weet wat er in jouw wijk speelt en houdt toezicht op (omvangrijke) projecten. Daarnaast ben je samen met de juridisch handhaver bezig met de handhaving van geconstateerde afwijkingen en overtredingen.

Over Lodewijck Groep

Een frisse blik op Ruimtelijke Ordening, Bestuursrecht & Omgevingsrecht
Lodewijck Groep is een specialistisch, juridisch bureau in de Ruimtelijke Ordening, Bestuursrecht en het Omgevingsrecht. Onze frisse blik wordt gezien en maakt ons voorkeursleverancier voor meerdere gemeenten en omgevingsdiensten voor de inhuur van adviseurs en juristen op locatie. Daarnaast geven onze specialisten onafhankelijk juridisch advies aan onze opdrachtgevers vanuit onze ruimtelijke adviespraktijken te Schiphol-Rijk en Zwolle. Onze klantenkring bestaat uit overheden (gemeenten en omgevingsdiensten), projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, bouwbedrijven, aannemers en architectenbureaus.

Spreekt het werken voor de gemeente Amsterdam je aan, maar ben je er nog niet zeker van of het bij jou past? Of wil je jezelf graag in dit vakgebied ontwikkelen, maar mis je nog gemeentelijke ervaring? Vraag vrijblijvend een gesprek aan of kom een keer een dag meelopen, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Ervaringsniveau: Professional Young Professional
Type vacature: Interim opdracht
Locatie: Amsterdam Randstad

  Direct Solliciteren  Meer weten over
  werken bij Lodewijck Groep?