Tessa van der Geer – Wat is het verhaal achter het bezwaar? Edwinlogin 6 november 2023

Tessa van der Geer – Wat is het verhaal achter het bezwaar?

Tessa van der Geer is zelfstandig professional sinds 2020. “Ik startte mijn nieuwe avontuur precies in het jaar dat de coronapandemie de wereld trof, maar gelukkig bleef mijn werk in de juridische sector onaangetast.” Met maar liefst 15 jaar ervaring bij de gemeente Den Haag, waarvan 2,5 jaar in een leidinggevende positie, besloot Tessa dat het tijd was voor iets nieuws. Het verkennen van nieuwe perspectieven bracht Tessa naar het pad van zelfstandig ondernemerschap. “Als Jurist Bezwaar en Beroep heb ik waardevolle expertise opgebouwd, die ik nu als ZZP’er inzet. In mijn huidige opdracht via Lodewijck Groep, heb ik veelvuldig contact met specialisten en burgers, waarbij ik het achterhalen van het verhaal achter het bezwaar een cruciaal en boeiend onderdeel van mijn werk vind.”

Ambtelijke bezwaarcommissie

“Als Jurist Bezwaar en Beroep bij de gemeente Amsterdam heb ik een gevarieerde en verantwoordelijke rol binnen het Juridisch Bureau. De kern van mijn functie bestaat uit het fungeren als secretaris van de ambtelijke bezwaarcommissie. De ambtelijke bezwaarcommissie van de gemeente Amsterdam bestaat uit een secretaris en een voorzitter.”
Vanuit haar functie is Tessa verantwoordelijk voor het plannen van de hoorzittingen, het opstellen van het verslag van die hoorzitting en vervolgens het uitbrengen van het advies aan het college van burgemeester en wethouders over de te nemen beslissing op bezwaar. Mochten burgers in beroep gaan tegen de uitspraak, dan wordt dat beroep ook door Tessa uitgevoerd. “De huidige commissie is een interne commissie. Binnen de gemeente Amsterdam loopt momenteel ook een pilot met een externe bezwaarcommissie. De dossiers die ik behandel als secretaris hebben vooral betrekking op het bouwrecht. Dat kan uiteenlopen van dakkapellen tot het oprichten van complete hotels.”, licht Tessa toe. De dynamische aard van het werk, waarbij Tessa te maken heeft met burgers, collega’s, rechtbanken en de Raad van State, en de mogelijkheid om oplossingsgericht te werken, dragen bij aan de bevrediging die Tessa uit haar werk haalt.

“Als Jurist Bezwaar en Beroep heb ik waardevolle expertise opgebouwd, die ik nu als ZZP'er inzet. In mijn huidige opdracht via Lodewijck Groep, heb ik veelvuldig contact met specialisten en burgers, waarbij ik het achterhalen van het verhaal achter het bezwaar een cruciaal en boeiend onderdeel van mijn werk vind.”

Tessa van der Geer, Jurist Bezwaar en Beroep

‘Passende aanpak’

Het is van groot belang dat bezwaar- en beroepsprocedures nauwkeurig en rechtmatig verlopen. Niet in de laatste plaats omdat de secretaris zelf de genomen beslissing op bezwaar moet verdedigen bij de rechtbank als er beroep wordt ingediend. Als een besluit niet klopt, adviseert Tessa dan ook ‘gewoon’ om de zaak te herroepen, vooral wanneer de motivering kort en niet duidelijk genoeg is. “Voorafgaand aan de zitting zorg je ervoor dat alle relevante informatie en details zijn opgehelderd, waardoor mogelijk de noodzaak van een zitting komt te vervallen. Dit vereist nauw contact met de afdeling om volledige duidelijkheid te krijgen over de zaak. Daarnaast onderhoud ik contact met de bezwaarmakers. Vanuit mijn functie benader ik de communicatie met burgers op een open manier. Ik probeer het kernprobleem te achterhalen door tussen de regels door te lezen en te begrijpen waar de bezwaarmaker echt mee zit. Ik leg dan vaak de juridische terminologie in begrijpelijke taal uit. Hierdoor kunnen betrokkenen beter begrijpen hoe het proces werkt en waar er ruimte is voor aanpassingen. Ik zoek actief naar oplossingen.”

Volgens Tessa is het van groot belang om de standpunten van bezwaren goed te begrijpen en te kunnen bespreken tijdens de procedure. Het stelt je als jurist in staat om op een transparante en open manier te communiceren, wat de kans op een succesvolle afhandeling vergroot. Door deze proactieve benadering draag je bij aan een efficiënte en effectieve afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures. “Hiermee toon je niet alleen professionaliteit, maar ook een grote mate van betrokkenheid bij het rechtvaardige verloop van het proces. Binnen de gemeente Amsterdam noemen we deze werkwijze de ‘Passende aanpak’.”

"Ik waardeer de kleinschaligheid van Lodewijck Groep en ervaar een soort 'familiebedrijf’ gevoel."

Complexe zaken uit de praktijk

Voor Tessa is het een veelvoorkomende situatie dat buren bezwaar maken nadat een vergunning is verleend. “In Amsterdam is veel sprake van verzoeken tot onderkelderen (ondergronds bouwen). Het omgaan met onderkelderingsvergunningen waarbij verankering aan gemeenschappelijke wanden een rol speelt, vergt zorgvuldige afwegingen. De wet schrijft voor dat een vergunning moet worden verleend als aan de wettelijke criteria wordt voldaan. Dit kan tot uitdagende situaties leiden waarbij bezwaarmakers betogen dat de vergunning onterecht is verleend. Soms kunnen aanpassingen in de plannen van de vergunninghouder nodig zijn om de bezwaren te adresseren. Bijvoorbeeld om de kelder niet meer in de gemeenschappelijke wanden te verankeren, maar uit te voeren als een losstaande bak.”

Prettige en professionele kleinschaligheid

“In mijn onderzoek naar het werken als zelfstandige heb ik indertijd verschillende bureaus geraadpleegd om inzicht te krijgen in mijn marktwaarde en de kansen die voor mij zouden liggen. In augustus 2022 kreeg ik een geweldige kans om in Amsterdam te werken, via de Lodewijck Groep, nadat ik een oproep zag op LinkedIn. Ik waardeer de kleinschaligheid van Lodewijck Groep en ervaar een soort ‘familiebedrijf’ gevoel. Ik merk dat o.a. Cees Kraaij en Jamie van den Ban oprecht interesse tonen in wat mij drijft en wat mij bezighoudt. Dat geeft mij een gevoel van betrokkenheid en persoonlijke aandacht. In mijn eerdere ervaring met grote bureaus had ik te vaak wisseling van accountmanagers en hier bij Lodewijck Groep heb ik altijd een vast aanspreekpunt, neem ik deel aan bedrijfsuitjes en wordt het kerstpakket persoonlijk bij mij bezorgd. Dit typeert voor mij een warme en persoonlijke werkomgeving.”

Tips van Tessa als je toe bent aan een nieuwe uitdaging:

  • Maak gebruik van bemiddelingsbureaus om je netwerk uit te breiden.
  • Overweeg om samen te werken met kleinere bureaus. Deze bieden vaak een persoonlijkere benadering.
  • Als je op zoek bent naar afwisseling, kan gedetacheerd werk de perfecte oplossing zijn. Hierdoor krijg je de kans om in verschillende omgevingen en aan diverse projecten te werken. Je hoeft dus niet altijd te kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap!
  • Door in verschillende ‘keukens’ te kijken, verbreed je niet alleen je juridische kennis, maar verwerf je ook waardevolle organisatorische inzichten die van pas kunnen komen in toekomstige opdrachten. Je hebt een frisse blik!

Benieuwd naar onze detacheringsopdrachten en mogelijkheden die Lodewijck Groep ZZP’ers kan bieden? Maak dan vrijblijvend een afspraak, dan gaan we met elkaar in gesprek!