Sharmila Ramsoekh – Een bijdrage leveren aan het imago van de stad Amsterdam Edwinlogin 10 maart 2022

Sharmila Ramsoekh – Een bijdrage leveren aan het imago van de stad Amsterdam

We spreken Sharmila Ramsoekh over haar ervaringen als ZZP’er sinds haar start in maart 2008. “Inmiddels ben ik nu bijna 14 jaar ZZP’er. Ik werk voor verschillende gemeenten. Via Lodewijck Groep ben ik sinds september 2020 aan de slag bij het Juridisch Bureau van de gemeente Amsterdam. Hier behandel ik bezwaarschriften op het gebied van Omgevingsrecht, maar daarnaast geef ik ook juridisch advies op het gebied van het Bestuursrecht in het algemeen.”

Waarom ben je voor jezelf begonnen?

“Van 1994 tot 2008 was ik in dienst bij achtereenvolgens de gemeente Almere, de gemeente Den Haag, de gemeente Delft en de gemeente Aalsmeer. Ik ben altijd erg betrokken bij mijn werk en streef een hoge kwaliteit na. Ik merkte tijdens mijn dienstverbanden enige frustratie bij mijzelf als beleid niet werd geoptimaliseerd om processen beter te laten verlopen. Nu, als ZZP’er, kan ik meer afstand nemen van de organisatie en nog steeds mijn inhoudelijke werk blijven doen. Ik heb veel dingen gezien bij andere gemeenten en het geeft mij voldoening als ik een gemeente verder kan helpen en mijn ervaringen kan delen. Daarnaast vind ik het vakgebied ruimtelijke ordening heel erg leuk. Het vakgebied is voortdurend in beweging. Zoals de Omgevingswet die er al een aantal jaar aan zit te komen. Dat is een hele operatie. In mijn vakgebied is het belangrijk om de ontwikkelingen zowel op wetgevingsgebied maar ook op het gebied van rechtspraak goed bij te houden en ik vind het ook erg leuk om steeds weer bij te leren.”

“In mijn vakgebied is het belangrijk om de ontwikkelingen zowel op wetgevingsgebied maar ook op het gebied van rechtspraak goed bij te houden en ik vind het ook erg leuk om steeds weer bij te leren.”

Sharmila Ramsoekh

Wat houdt je huidige functie in?

“Ik behandel bezwaarschriften en geef juridische adviezen over ruimtelijke projecten. Mijn missie is een goede bijdrage te leveren aan het imago van een gemeente. Bij de burger leeft vaak het idee dat een gemeente bureaucratisch is en geen oog heeft voor het belang van de burger. Ik probeer dat te veranderen. Dit doe ik door goed te luisteren naar het verhaal van de burger en de pijnpunten eruit te halen. Daar waar mogelijk doe ik een poging om partijen bij elkaar te brengen. Ik zoek altijd naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.

In mijn huidige functie bij het Juridisch Bureau van de gemeente Amsterdam behandel ik bezwaarschriften op het gebied van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en de Huisvestingsverordening. Momenteel is er een grote achterstand en deze probeer ik -samen met het team- weg te werken. Binnen het team Huisvestingsverordening is de werkvoorraad groot door de stijging van de instroom aan bezwaarschriften tegen woningvorming en -omzetting. De achterstanden worden sinds eind vorig jaar ingelopen. Sinds de coronapandemie zien we eveneens een stijging in het aantal aanvragen. Mensen wil graag hun eigen huis verbouwen en bijvoorbeeld een dakterras aanleggen om buiten te vertoeven, de zolder te verbouwen tot studeerkamer etc. Doordat er veel verbouwd wordt, neemt de overlast in de leefomgeving toe, wat resulteert in een stijging van het aantal bezwaren.

Er is veel vraag naar woningruimte, het is belangrijk een goede balans te vinden tussen de wensen van woningeigenaren en woningzoekenden. Het vormen en aanpassen van beleid en het maken van nieuwe politieke afwegingen is hier een gevolg van. Naar gelang het beleid wordt aangepast zie je ook het effect op de instroom van bezwaarschriften.

Bij de afhandeling van bezwaren passen wij de werkwijze ‘Passende aanpak’ toe. Dit houdt in dat wij telefonisch contact opnemen met de betrokken partijen: de bezwaarmaker, vergunninghouder en de ambtenaar van de vakafdeling. Samen kijken we naar mogelijkheden om het bezwaar voor alle partijen op een bevredigende wijze af te handelen. Mocht dat niet mogelijk zijn en het bezwaar blijft staan, dan gaan we verder met de formele afhandeling. Ook behandel ik het eventuele traject na het maken van bezwaar. Als men in beroep gaat tegen een beslissing op bezwaar die ik heb geschreven, behandel ik ook het beroep. Op een aantal van 260 bezwaren die ik vanaf september 2020 heb behandeld zijn er vier beroepszaken ingekomen.

De aanpak die we binnen de gemeente Amsterdam toepassen, geeft mij veel meer voldoening dan een strikt juridische aanpak. Ik juich deze werkwijze enorm toe!”

Wat is je ervaring om als ZZP’er te werken vanuit Lodewijck Groep?

“In het verleden heb ik voor verschillende stadsdelen van de gemeente Amsterdam gewerkt. Ik werd na verloop van tijd teruggevraagd. Voor de inzet van ZZP’ers werkt de gemeente Amsterdam samen met een drietal bureaus welke een raamcontract hebben. Zeker omdat ik in het verleden met een ander bureau geen goede ervaring had, vroeg ik aan oud-collega’s binnen de gemeente Amsterdam welke partij het beste bij mij zou passen. Zij gaven aan dat Lodewijck Groep het beste bij mij zou passen en de branding van Lodewijck Groep sprak mij erg aan. Ik voel mij gesteund door het vertrouwen dat Lodewijck Groep in mij uitspreekt. Ze begrijpen het vakgebied en weten precies wat ik doe. Ook is er veel overleg tussen Lodewijck Groep en de gemeente Amsterdam. Leuk detail is dat ik 20 jaar geleden toen ik nog bij de gemeente Delft werkte, Cees Kraaij (directeur bij Lodewijck Groep), inhuurde om bij die gemeente de achterstanden weg te werken. Leuk om nu weer samen te werken en hoge kwaliteit na te streven.”

Heb je tips die je mee wilt geven aan andere zelfstandig ondernemers?

“Ik vind contact met de collega’s op de werkvloer heel belangrijk dus ik zorg er altijd voor dat ik minimaal één dag per week op kantoor werk. Nu ging dat voor deze opdracht bij de gemeente Amsterdam helaas niet vanwege de Covid-problematiek. Gelukkig kende ik al veel van mijn collega’s gezien mijn eerdere werk voor de verschillende stadsdelen. Door op kantoor te werken kom je er sneller in en weet je beter wie je moet hebben en waarvoor. Voor het goed uitvoeren van de functie ben je vaak afhankelijk van andere collega’s binnen de organisatie. Het is belangrijk om te weten welke zaken politiek gevoelig liggen. Je krijgt toch het meeste feeling door op kantoor aanwezig te zijn en met collega’s te sparren. Ook kun je collega’s dan bevragen over hun deskundigheid en historie van bepaalde zaken. En zorg voor een goede balans tussen werk en vrije tijd want in ons vakgebied is er zoveel werk dat je soms niet genoeg tijd neemt voor jezelf.

Wat het werk voor mij extra leuk maakt is dat mijn dochter ook Bestuursrecht Jurist is en ze door mijn bedrijf ook uitgebreide werkervaring op kan doen in het vakgebied. Ze helpt mij bijvoorbeeld bij het uitzoeken en het opstellen van concepten. In juli hoopt zij naar Hongkong te vertrekken. Dat zal voor mij even wennen zijn, maar ik hoop dat we op afstand nog kunnen blijven samenwerken en de passie voor het vakgebied kunnen blijven delen!”