Mitchel Koppers – Aan de slag als Junior Milieuadviseur Edwinlogin 3 november 2020

Mitchel Koppers – Aan de slag als Junior Milieuadviseur

We bespreken de inhoud van het vakgebied Milieu met Mitchel Koppers, Junior Milieuadviseur bij de gemeente Zaanstad.

Raamovereenkomst

Vanuit de raamovereenkomst van Lodewijck Groep met de gemeente Zaanstad is, na een uitgebreide selectieprocedure, Mitchel Koppers bij Lodewijck Groep gestart. De komende periode volgt Mitchel het uitgebreide opleidings- en ontwikkeltraject bij Lodewijck Groep en is hij gelijktijdig aan de slag als Junior Milieuadviseur bij de gemeente Zaanstad. Bij de gemeente Zaanstad gaat Michel zich bezighouden met het adviseren bij bouw- en transformatieprojecten op het gebied van verschillende milieuthema’s.

“Om eerlijk te zeggen dacht ik altijd dat het vakgebied Milieu deel uitmaakte van het vakgebied Duurzaamheid. Maar het vakgebied Milieu is zo ontzettend breed!”

Mitchel Koppers

Milieuthema’s

“Het team Milieu bij de gemeente Zaanstad geeft onafhankelijk advies over verschillende milieuaspecten. Het vakgebied milieu bestaat uit een aantal thema’s, waarbij we kijken naar de ruimtelijke inpassing. Iemand wil bijvoorbeeld ergens een woning ontwikkelen, maar daar zijn bedrijven omheen gevestigd. Wij kijken dan of deze ontwikkeling past op basis van de milieuthema’s geur, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, elektromagnetische straling en Schiphol. Ons advies wordt gegeven aan de hand van toetsing aan milieutechnische kaders. Ons doel is om bestaande milieuproblemen op te lossen en de leefomgeving te verduurzamen”, vertelt Mitchel enthousiast.

Zaanstad in ontwikkeling

Mitchel heeft een bachelor in Sociale Geografie en Planologie behaald aan de Universiteit van Amsterdam en een master Industrial Ecology behaald aan de Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden. “Om eerlijk te zeggen dacht ik altijd dat het vakgebied Milieu deel uitmaakte van het vakgebied Duurzaamheid. Maar het vakgebied Milieu is zo ontzettend breed! Ook als je kijkt naar de ontwikkelingen binnen de gemeente Zaanstad. Op dit moment gebeurt er heel veel aan gebiedsontwikkeling in de gemeente Zaanstad. Het is ook een erg uitgebreide gemeente met diverse milieu gerelateerde onderwerpen als industrie, havengebied, vrachtvervoer, een Natura 2000-gebied en de ligging ten opzichte van Schiphol en de daarbij komende vluchten over deze gemeente. Zaanstad is enorm in ontwikkeling en dat trok mij extra aan bij het zien van de vacature. Tevens heb ik bij een eerdere stage een project uitgevoerd dat zich afspeelde binnen de gemeente Zaanstad, waarbij ik mij erg goed voelde bij de Zaanse mentaliteit en filosofie.”

“Mijn verantwoordelijkheid is gericht op het toetsen van de plannen aan de hedendaagse en toekomstige milieuregelgeving. Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar duurzame en creatieve initiatieven en oplossingen voor vraagstukken in her te ontwikkelen gebieden.”

Takenpakket

“Mijn verantwoordelijkheid is gericht op het toetsen van de plannen aan de hedendaagse en toekomstige milieuregelgeving. Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar duurzame en creatieve initiatieven en oplossingen voor vraagstukken in her te ontwikkelen gebieden.”

Mitchel is binnen de gemeente Zaanstad o.a. betrokken bij de transformatie van het Meneba-terrein naar wonen. “Deze oude zetmeelfabriek aan de Zaan wordt deels gesloopt en getransformeerd naar woningen. Bij dit project houd ik mij bezig met het toetsen van de relevante milieuaspecten. Daarnaast werk ik ook aan wat kleinere projecten waarbij ik de beoogde ontwikkeling toets aan de milieuaspecten en daar advies over uitbreng zoals het ombouwen van een opslagloods naar een woning, een winkelpand ombouwen tot hotel, een herenhuis ombouwen tot een pand met appartementen, het vergroten van een schoolgebouw en het ombouwen van een gymzaal naar bedrijfsverzamelgebouw. Ik werk dus aan grote en kleine projecten. Deze projecten worden eerst getoetst aan de bestaande bestemmingsplannen. Blijkt uit die toets dat de ontwikkeling mogelijk is, dan komt dit project eigenlijk niet bij onze afdeling terecht. Maar komt uit deze bestemmingsplan toets dat de ontwikkeling eigenlijk niet mogelijk is, dan komt dit project bij onze afdeling om inhoudelijk advies te geven over de milieuaspecten. Ik kijk dan naar de verschillende milieuthema’s, voer bijvoorbeeld geluidsberekeningen uit van het wegverkeerlawaai, ik kijk of er in de buurt bedrijven gevestigd zijn etc. Ik teken dan zelf de contouren van de te hanteren afstanden conform de meetwaarden en rekenmodellen. Uiteindelijk stel ik hier een advies voor op dat kan positief, negatief of vooralsnog negatief zijn. In dit laatste geval zijn aanvullende onderzoeken nodig.”

Naast onderzoek doen naar bestaande en nieuwe ontwikkelingen, werkt Mitchel ook aan conceptuele projecten, waarbij citizen science (burgerwetenschap) een belangrijke rol speelt. “Ik onderzoek pilots waarin burgers zelf de luchtkwaliteit meten en bekijk wat werkt/niet werkt, de kosten, doelstellingen en resultaten. Het gaat vaak om conceptuele en innovatieve projecten.”

Specialiseren

Mitchel geeft aan de praktische toepasbaarheid van het vakgebied te waarderen. “Eigenlijk is dit vakgebied een exacte wetenschap. Je werkt met meetmodellen met exacte waardes en afstanden. Ik ben breed opgeleid, dat is heel mooi, maar ik vind het belangrijk mij te kunnen specialiseren op een thema. Ik zie deze functie dan ook als een mooie kans om mijn kennis te verbreden, maar tegelijkertijd is het ook een kans om mij te specialiseren in een bepaald milieuaspect, zoals luchtkwaliteit. En dan niet alleen in de praktijk bij de gemeente Zaanstad, maar ook met het uitgebreide opleidings- en ontwikkeltraject bij Lodewijck Groep.” Vanwege de coronasituatie werkt Mitchel veel vanuit huis. “Soms vind ik dat wel een beetje jammer, dat ik mijn nieuwe collega’s bij de gemeente Zaanstad niet vaak zie. Maar dat is inherent aan deze tijd. De communicatie met Lodewijck Groep is heel open. Er zijn een aantal junioren nagenoeg gelijktijdig gestart bij Lodewijck Groep, dat geeft een extra dimensie, iedereen is nog fris. Ik ben blij dat ik geselecteerd ben voor deze functie, waarbij ik mijzelf nog uitgebreid kan ontwikkelen.”

Ben jij ook starter op de arbeidsmarkt en benieuwd naar wat Lodewijck Groep jou kan bieden? Neem dan contact met ons op!

“De uren waarin de medewerker vrijwilligerswerk verricht, worden gesponsord door Lodewijck Groep. Ik vind het heel mooi dat die ruimte er is. Dat Lodewijck Groep verder denkt en zich inzet voor de buitenwereld.”