Manon Fonteijn – Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en maatwerk Edwinlogin 22 juni 2021

Manon Fonteijn – Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en maatwerk

Manon Fonteijn is sinds maart in dienst van Lodewijck Groep als Junior Adviseur Ruimtelijke Ordening en staat de vakafdeling Omgevingsplannen van de gemeente Zaanstad bij. “Ik ben nu gestart als Junior Adviseur met het doel binnen een jaar door te groeien tot Projectleider. Hierbij ontvang ik vanuit Lodewijck Groep uitgebreide support om mij persoonlijk verder te ontwikkelen en volg ik aanvullende trainingen om mijn kennis van het vakgebied te verdiepen.”

Van geschiedenis naar ruimtelijke ordening

Dat Manon werkzaam is binnen de ruimtelijke ordening is eigenlijk niet geheel vanzelfsprekend. “Ik heb een studieachtergrond in geschiedenis en stadsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Daarbij had ik altijd al veel interesse voor ontwikkelingen die zich in de geschiedenis hebben afgespeeld, maar ook nu weer actueel zijn. Zoals de woningnood. Ik heb mij gefocust op naoorlogse onderwerpen, grofweg de periode na 1960. Daarom heb ik later nog een premaster sociale geografie & planologie gevolgd. Tijdens mijn stage bij de gemeente Amsterdam was ik betrokken bij de stadsontwikkeling Haven-Stad. Dit stond iets verder van het onderwerp geschiedenis, maar was voor mij wel de bevestiging dat ik graag binnen de ruimtelijke ordening wilde werken.”

"Ik ben nu gestart als Junior Adviseur met het doel binnen een jaar door te groeien tot Projectleider. Hierbij ontvang ik vanuit Lodewijck Groep uitgebreide support om mij persoonlijk verder te ontwikkelen en volg ik aanvullende trainingen om mijn kennis van het vakgebied te verdiepen.”

Manon Fonteijn

Verder kijken dan je ervaring en opleiding

Sollicitaties naar ruimtelijke adviesbureaus, woningcorporaties en een architectenbureau volgden. “Maar mijn profiel bleek niet altijd 100% aan te sluiten.” Manon onderstreept het gebrek aan terugkoppeling bij afwijzingen op sollicitaties. “Ik heb in mijn beginnende loopbaan diverse sollicitaties gestuurd, waarbij het geregeld voorkwam dat ik 3 weken moest wachten op antwoord. En als er dan al een antwoord kwam, was het meestal een standaard afwijzing, zonder verdere toelichting. Dat helpt je niet verder. Juist als starter heb je behoefte aan toelichting.”

Voor Manon gaf het contact ten tijde van haar sollicitatie bij Lodewijck Groep de doorslag. “Rana (Recruiter) hanteert een snelle en efficiënte manier van communiceren en is erg persoonlijk betrokken bij je wensen en ambities. Ik kon op korte termijn op gesprek komen en ook tijdens het gesprek werden de wensen, mogelijkheden en verwachtingen goed in beeld gebracht. Ik wist gelijk waar ik aan toe was en hoe het sollicitatietraject verder zou verlopen. Heel verhelderend.”

“Ik voel mij bevoorrecht dat ik ondanks mijn studieachtergrond dit ontwikkeltraject mag volgen. Ik voel mij zeker nog niet uitgeleerd, maar na 5 jaar studeren, wilde ik echt het werkveld in. Nu ik deze mooie functie voor Lodewijck Groep bij de gemeente Zaanstad vervul, kan ik nog verder groeien in dit vakgebied. Ik ben blij dat er toch organisaties zijn die verder kijken dan enkel je papieren.”

Diversiteit en afwisseling

Manon komt zelf uit Oostzaan en kent het gebied daardoor erg goed. “Ik heb veel binding met het gebied. Ik ben goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de gemeente Zaanstad en was altijd benieuwd naar wat daarachter schuilgaat. Het is een complexe gemeente met stedelijke en landelijke uitdagingen. Er speelt veel en dat maakte mijn nieuwsgierigheid alleen maar groter.” De functie die Manon vervult heeft raakvlakken met gebiedsontwikkeling, juridische aangelegenheden en communicatie. “Ik ondersteun de vakafdeling bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen. Ik schrijf nu mee aan het voor mij eerste bestemmingsplan. Het gaat hierbij om een wijziging van een gebied, waarbij een andere bestemming gevonden moet worden dan wonen. Op basis van initiatieven van initiatiefnemers kijken we met elkaar wat mogelijk is. Dat samenspel spreekt mij enorm aan. Je werkt niet alleen binnen de gemeentelijke bubbel, maar alle disciplines van gebiedsontwikkeling komen in- en extern samen. Daarnaast schrijf ik mee aan de verordening voor de fysieke leefomgeving. Dit is meer juridisch van aard en komt voort uit de aanstaande Omgevingswet. Daarnaast zit ik ook in de redactie van een speciale nieuwsbrief over de Omgevingswet. Hiermee wordt de hele organisatie van de gemeente Zaanstad geïnformeerd. Ik schrijf artikelen en neem interviews af bij collega’s. Ik zie het als een uitdaging om collega’s goed te informeren en kennis over te dragen. Deze diversiteit in mijn werk vind ik erg prettig.”

“Je werkt niet alleen binnen de gemeentelijke bubbel, maar alle disciplines van gebiedsontwikkeling komen in- en extern samen.”

Persoonlijke ontwikkeling op maat

De invulling van de functie is in nauwe samenwerking tot stand gekomen tussen Manon, de gemeente Zaanstad en Lodewijck Groep. “Binnen beide organisaties is veel ruimte om zelf te ontdekken wat je leuk vindt en welke aspecten je liggen. De werkverdeling is ook pas na de eerste maand tot stand gekomen. Ik heb de eerste 4 weken uitgebreid meegekeken op de afdeling en diverse bila’s gehad met mijn afdelingshoofd, waaruit een afwisselende werkverdeling is gekomen die goed aansluit op mijn interesses.” Die open manier van samenwerking ervaart Manon als zeer prettig. “Binnen Lodewijck Groep is de structuur en hiërarchie heel duidelijk. Vanuit de directie en het recruitment wordt alles snel geregeld, de procedures zijn helder, je weet waar je aan toe bent. Daarnaast vind ik het een groot pluspunt dat alle collega’s deskundig zijn in het vakgebied ruimtelijke ordening en bestuursrecht. Er is veel kennis aanwezig, waardoor collega’s mij ook veel kunnen bijbrengen. De werksfeer is prettig en binnenkort start ik met het ontwikkeltraject met verschillende modules. De modules zijn persoonlijk op mij afgestemd.”

“Als straks het eerste bestemmingsplan gereed is, waaraan ik heb meegeschreven, denk ik dat ik daar dan best een beetje trots op ben. Ik vind het mooi dat ik een maatschappelijke bijdrage lever!”

Benieuwd naar wat Lodewijck Groep voor jouw carrière kan betekenen? Neem contact met ons op!