Maarten Smits – Juridisch Adviseur Bestuurs- & Omgevingsrecht Edwinlogin 8 oktober 2020

Maarten Smits – Juridisch Adviseur Bestuurs- & Omgevingsrecht

Sinds 2 maanden is het team van Lodewijck Groep versterkt met Maarten Smits. Maarten is werkzaam als Juridisch Adviseur Bestuurs- & Omgevingsrecht binnen de adviespraktijk van Lodewijck Groep. Daarnaast is Maarten twee dagen per week gedetacheerd bij de SED Organisatie. Een opdracht die wij in samenwerking met onze partner, Haute Equipe, uitvoeren. De SED Organisatie is de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Afwisselende functie

“Mijn werk is erg afwisselend, zeker door de combinatie van werken op de adviespraktijk en gedetacheerd worden bij een opdrachtgever. Geen dag is hetzelfde. Vooral de combinatie tussen werken voor commerciële partijen en de lokale overheid zorgt voor afwisseling. Binnen de adviespraktijk houd ik mij bezig met alle facetten van het bestuurs- en omgevingsrecht. Zo begeleid ik Wabo-procedures, schrijf ik beroeps- of verweerschriften, voer ik planschade risicoanalyses uit en adviseer ik over uiteenlopende onderwerpen binnen het ruimtelijk ordeningsrecht. De meeste projecten voer ik uit in opdracht van projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, bouwbedrijven, aannemers en architectenbureaus. Binnenkort komt daar nog een opdracht bij voor de afhandeling van ‘bulkdossiers’ die aan ons worden uitbesteed in opdracht van een gemeente.”

“Mijn werk is erg afwisselend, zeker door de combinatie van werken op de adviespraktijk en gedetacheerd worden bij een opdrachtgever. Geen dag is hetzelfde. Vooral de combinatie tussen werken voor commerciële partijen en de lokale overheid zorgt voor afwisseling”

Maarten Smits

Bij de SED Organisatie houdt Maarten zich als Jurist Omgevingsrecht bezig met de behandeling van bezwaren tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen. Daarnaast behandelt hij ook bezwaren tegen handhavingsbesluiten. De SED Organisatie is de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. In de SED Organisatie werken bijna 400 medewerkers. In de drie gemeenten samen, wonen bijna 60.000 inwoners. “Ik maak onderdeel uit van het team Juridische Zaken. Primair worden besluiten met betrekking tot vergunningverlening genomen door de vakafdeling Ruimte. Wordt er vervolgens bezwaar gemaakt, dan komen deze bezwaarschriften binnen bij het team Juridische zaken. Ik begeleid het inhoudelijke traject. Als een bezwaarschrift binnenkomt, bestudeer ik allereerst het dossier. Vervolgens neem ik in sommige gevallen contact op met bezwaarmakers om te kijken of er een informele oplossing mogelijk is. Mocht er een besluit genomen moeten worden, dan leid ik de hoorzitting waarbij bezwaarmakers en de vertegenwoordigers van het college mondeling worden gehoord. In sommige gemeenten wordt dit uitgevoerd door een externe bezwaarschriftencommissie. Bij de SED Organisatie vindt dit allemaal intern plaats. Na de hoorzitting schrijf ik de beslissing op bezwaar. Door mijn inzet heeft de SED Organisatie de beschikking over extra capaciteit om de bezwaren af te handelen.”

Studie & achtergrond

Maarten heeft gestudeerd in Utrecht en na zijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht ook zijn master Staats- en Bestuursrecht, leergang Omgevingsrecht met succes behaald. Maarten heeft tijdens zijn juridische carrière o.a. gewerkt als buitengriffier bij de Rechtbank Oost-Brabant, als handhavingsjurist omgevingsrecht bij diverse gemeenten en als algemeen adviseur bestuursrecht & secretaris van de commissie bezwaarschriften van de provincie Utrecht.

 

“Lodewijck Groep is een specialistisch bureau binnen de ruimtelijke ordening, waarbij ik goed contact heb met mijn collega’s. Er heerst echt een team gevoel. ”

Teamgevoel

“Lodewijck Groep is een specialistisch bureau binnen de ruimtelijke ordening, waarbij ik goed contact heb met mijn collega’s. Er heerst echt een team gevoel. Inhoudelijk kunnen we goed met elkaar samenwerken. Daarnaast houdt iedereen meestal tegelijk lunchpauze in de kantine, waardoor je makkelijk en goed contact kunt onderhouden met collega’s en zo nu en dan is er ook tijd voor een potje tafeltennis. Ik vind het leuk dat ik bij Lodewijck Groep aan de slag kan met het meest tastbare onderdeel van Nederland, namelijk de fysieke leefomgeving van iedereen!”

Wil je eens van gedachten wisselen of Lodewijck Groep jou kan helpen bij je volgende stap in je carrière? Of bent u als opdrachtgever benieuwd naar onze dienstverlening en kandidaten? Neem dan contact met ons op, dan plannen we graag een afspraak in.