Karin Vaalburg – Afwisseling, ontwikkeling en ambitie voor een zzp’er met een frisse blik Edwinlogin 23 mei 2019

Karin Vaalburg – Afwisseling, ontwikkeling en ambitie voor een zzp’er met een frisse blik

In gesprek met: Karin Vaalburg over haar opdracht als zzp’er bij de gemeente Amsterdam.

Karin Vaalburg is zzp’er en onlangs via Lodewijck Groep gestart als Jurist Bezwaar en Beroep Omgevingsrecht bij het Juridisch Bureau van de gemeente Amsterdam. Binnen het Juridisch Bureau worden voor alle stadsdelen bezwaar- en beroepszaken behandeld en adviezen uitgebracht aan diverse onderdelen binnen de gemeente Amsterdam. We spreken Karin op het Stadsdeelkantoor Zuid over haar ervaringen als zzp’er bij Lodewijck Groep en haar werk binnen het vakgebied omgevingsrecht.

“Het draait om mensen, de stad en de ruimte die je neemt en geeft aan elkaar om je leven te leiden of je ambities waar te maken.”

Karin Vaalburg

Van de horeca via defensie naar het omgevingsrecht

“Na het behalen van mijn bul in 1998 ben ik niet direct gestart met mijn juridische loopbaan. Zo heb ik eerst onder andere gewerkt in de lunchroom van mijn ouders. Na een aantal jaren ben ik toch op zoek gegaan naar juridisch werk en de bijbehorende uitdagingen, iets wat ook te combineren was met mijn alleenstaand ouderschap.” Een bevriende, zelfstandig advocaat stelde haar voor om ook voor haarzelf te beginnen als advocaat. “Eerst letterlijk vanuit mijn eigen huiskamer en later vanuit een gedeeld kantoor in Amsterdam. Ik hield mij daar met name bezig met personen- en familierecht, arbeids- en ambtenarenrecht en omgevingsrecht. Na 4 jaar in de maatschap gewerkt te hebben, hing ik mijn toga aan de wilgen en maakte ik een switch naar Juridisch Adviseur bij het Ministerie van Defensie.” Karin was, naast haar werk als advocaat, al militair reservist en in 2009 stapte zij volledig over naar beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht. Karin werd in 2009/2010 uitgezonden naar Afghanistan, Uruzgan, Kamp Holland. “Tijdens mijn militaire loopbaan heb ik diverse (leidinggevende) functies vervuld, waarin ik veel over de organisatie en mijzelf heb geleerd. Een periode die mij in hoge mate heeft gevormd.”

Afwisseling, ontwikkeling en ambitie zijn woorden die het karakter van Karin typeren en daarom besloot zij in 2016 de overstap te maken naar de wereld van consultancy op het gebied van legal, finance en proces. “Ik werkte aan interessante juridische opdrachten voor o.a. RVO, de provincie Gelderland, de gemeentes Westland en Amsterdam, als jurist, projectleider, maar ook als coach.” Nu Karin weer gestart is als zelfstandig ondernemer, is anno 2019 de cirkel voor haar rond. “En sinds april werk ik met veel plezier als zzp Senior Jurist Bezwaar en Beroep via Lodewijck Groep bij het Juridisch Bureau van de gemeente Amsterdam!”

Passie voor omgevingsrecht en mensen

“Als ik terugkijk, ben ik in het verleden als zelfstandig ondernemer misschien wel in alle valkuilen gestapt die er zijn. Een stevige leerschool. Nu, met al mijn ervaring, heb ik het ondernemerschap echt met beide handen aangegrepen en denk ik nog bewuster na over de stappen die ik wil zetten en de opdrachten die ik aanneem. Zo heb ik er nu voor gekozen mij bezig te houden met uitsluitend twee rechtsgebieden: arbeids- en ambtenarenrecht en omgevingsrecht.”

“Werken in het omgevingsrecht vind ik ontzettend leuk omdat het heel dichtbij de mensen komt. Omgevingsrecht komt terug in alles wat je ziet. Zodra je je huis uitstapt heb je er mee te maken: het zijn je directe buren, de straat aan de overkant van je woning, alle plekken waar je komt, daar is omgevingsrecht. Het omgevingsrecht heeft heel intensief met ons leven te maken. Dat merk je bijvoorbeeld ook in de bezwaren en beroepen. Het omgevingsrecht creëert ruimte, maar roept ook de vraag op: waar stellen we de grenzen? Moeten we altijd doen wat mogelijk is of moeten we meer kijken naar wat past nog in deze buurt? Dat soort vragen werpt het vakgebied ook steeds op. Het draait om mensen, de stad en de ruimte die je neemt en geeft aan elkaar om je leven te leiden of je ambities waar te maken.”

Omgevingsrecht in beweging

“Binnen mijn huidige opdracht houd ik mij momenteel veel bezig met zogenoemde ‘bulkbezwaren’. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 10 tot 20 bezwaren tegen dezelfde verleende omgevingsvergunning. Je ziet dat er veel gebeurt op het gebied van omgevingsrecht. Economisch gaat het beter en daardoor neemt het aantal omgevingsvergunningsaanvragen van bedrijven en particulieren toe. Zeker in bepaalde delen van Amsterdam. Dit creëert meer bouwdynamiek, ook in straten die relatief rustig waren, en zorgt ook voor een toename van het aantal bezwaren en beroepen. De gemeente Amsterdam heeft nota genomen van de onrust die is ontstaan over deze bouwdynamiek en heeft hierover recentelijk nieuw beleid aangekondigd. Ik zie daarin ook de ontwikkeling en de noodzaak dat binnen het vakgebied ruimtelijke ordening dingen meer in samenhang worden bekeken. Juristen die al in een vroeg stadium samenwerking met planologen, maar ook met de buurt en overige materiedeskundigen; juristen die inschuiven aan de voorkant van het proces, daar waar de ruimtelijke plannen worden gemaakt. De nieuwe omgevingswet zal daarin ook een grote rol spelen en zorgt uiteindelijk voor minder en overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving en ruimte voor lokaal maatwerk.”

“De toewijding, energie en het enthousiasme voor de mensen en het vak, typeren Lodewijck Groep. Mede daardoor heb ik onlangs ook een andere zzp’er in dit vakgebied doorverwezen naar Lodewijck Groep.”

Toewijding en enthousiasme voor de specialisten

“Ik vind het heel leuk om te werken aan deze opdracht in de gemeente waar ik geboren en getogen ben. Bij elke bezwaarprocedure ken je de straten en de buurt en dat geeft een extra dimensie aan mijn werk. Ik ben ook erg te spreken over mijn ervaring met Lodewijck Groep. Het eerste contact verliep via LinkedIn, waarna we een afspraak maakten op het kantoor te Schiphol-Rijk. Al vrij snel kwam in dat gesprek naar voren dat er bij Lodewijck Groep een uitvraag lag van de gemeente Amsterdam. Een prachtige opdracht om nu aan te mogen werken!”

“Ik ben erg te spreken over het persoonlijke contact met Lodewijck Groep vanaf het eerste contactmoment. Zeker in aanloop naar de opdracht belde Lodewijck Groep bijna dagelijks om mij te informeren over de status. Ook nu, nadat de opdracht is gestart, heb ik nog altijd veel contact met Lodewijck Groep. Dat waardeer ik enorm. De toewijding, energie en het enthousiasme voor de mensen en het vak, typeren Lodewijck Groep. Mede daardoor heb ik onlangs ook een andere zzp’er in dit vakgebied doorverwezen naar Lodewijck Groep.”

Frisse blik op omgevingsrecht

“De ‘frisse blik’ van Lodewijck Groep past echt bij mij. Het onafhankelijk en open kijken naar vraagstellingen. Bij welke organisatie ik ook kom, ik houd altijd een bepaalde mate van onafhankelijkheid in wat ik zie en ervaar en zo houd ik dus die open, frisse blik. Ik durf kritisch te kijken en zal nooit direct kiezen voor de standaardoplossing of standaard werkwijze. Ik kijk altijd naar voren, of iets beter kan. Het past niet bij mij om mij neer te leggen bij de status quo. In dat opzicht is mijn frisse blik een blik die zoekt naar mogelijkheden, oplossingen en punten ter verbetering.”

Ben je benieuwd welke mogelijkheden Lodewijck Groep biedt voor zzp’ers? We vertellen je dit graag! Neem vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak. We kijken er naar uit van je te horen.