Jos den Broeder – Vakprofessional met visie Edwinlogin 27 september 2023

Jos den Broeder – Vakprofessional met visie

Ter gelegenheid van zijn driejarig jubileum bij Lodewijck Groep, spraken we met Jos over zijn ervaring en ontwikkeling in de afgelopen jaren.

Wat zette jou er drie jaar geleden toe aan om bij Lodewijck Groep te komen werken?

“Willen weten hoe het echt werkt, dat was voor mij het uitgangspunt in het zoeken naar een geschikte werkgever. Ik wilde weten hoe de vork in de steel zat en feeling krijgen met het vakgebied ruimtelijke ordening. Ik heb waardevolle ervaring opgedaan door de praktische insteek van het Traineeship van Lodewijck Groep. De snelheid waarmee ik persoonlijk en professioneel ben gegroeid, kan denk ik wel worden toegeschreven aan de opzet van het Traineeship. De sfeer binnen het bedrijf voelde voor mij vanaf het eerste moment heel positief. Het is een prettige en stimulerende werkomgeving. Op mijn eerste werkdag ging ik direct aan de slag in de adviespraktijk van Lodewijck Groep om te werken aan echte projecten en taken binnen het vakgebied. Natuurlijk heb ik ook mijn hoofd gestoten en ik denk ook dat dat goed is voordat je pas echt stappen kunt zetten. Doordat ik de diverse ruimtelijke processen in de afgelopen 3 jaar heb doorgrond, kan ik in mijn huidige functie als Projectleider en Adviseur Ruimtelijke Ordening anderen – opdrachtgevers en collega’s – meenemen en begeleiden in alle te ondernemen stappen. Je kunt naar mijn mening pas je eigen visie geven als je van alle details op de hoogte bent.”

“Doordat ik de diverse ruimtelijke processen in de afgelopen 3 jaar heb doorgrond, kan ik in mijn huidige functie als Projectleider en Adviseur Ruimtelijke Ordening anderen – opdrachtgevers en collega’s – meenemen en begeleiden in alle te ondernemen stappen. Je kunt naar mijn mening pas je eigen visie geven als je van alle details op de hoogte bent.”

Jos den Broeder, Adviseur Ruimtelijke Ordening

Wat is volgens jou de belangrijkste vaardigheid die je in de afgelopen drie jaar hebt ontwikkeld?

“Laat ik vooropstellen dat ik enorm veel ervaring heb opgedaan in de afgelopen 3 jaar. Ik heb mogen werken aan mooie en complexe projecten van initiatiefnemers en gemeenten, waaronder de gemeente Amsterdam en gemeente Leidschendam-Voorburg. Kijk ik naar mijn eigen vaardigheden, dan heb ik mij effectief communiceren in de afgelopen drie jaar echt eigen gemaakt. Communicatie is ongelofelijk belangrijk als het gaat om de juiste schakels op het juiste moment in elkaar te laten vallen. Projecten in de ruimtelijke ordening zijn complex. Je stemt onderwerpen af met verschillende belanghebbenden en moet ervoor zorgen dat planningen gelijklopen. Je moet naadloos aanvoelen wanneer ergens extra druk achter gezet moet worden en welke acties nodig zijn, waarbij je het belang van de opdrachtgever altijd voor ogen houdt. Up-to-date vakinhoudelijke kennis is daarbij van essentieel belang.”

Naast effectief communiceren, benoemt Jos ook projectleiderschap als vaardigheid die hij in de afgelopen jaren verder heeft ontwikkeld. “In mijn functie draait het allemaal om het begeleiden van een project vanuit de inhoud van het begin tot het eind, waarbij je verantwoordelijk bent van A tot Z. Het is een multifunctionele rol, waarbij je commercieel verantwoordelijk bent, taken toewijst aan teamleden en ook bijdraagt aan de ontwikkeling van collega’s. Je bent er om te zorgen dat de klant echt ontzorgd wordt en alles geregeld wordt. Dat betekent ook omgaan met pittige ruimtelijke uitdagingen en het soms voeren van lastige gesprekken over een beoogde ontwikkeling.”

Hoe heeft Lodewijck Groep je professionele ontwikkeling ondersteund gedurende de afgelopen drie jaar?

“Naar mijn mening begint professionele ontwikkeling bij jezelf. Het is belangrijk om in gesprek te gaan en te blijven met je manager over je professionele ontwikkelingsbehoeften en doelen. Binnen Lodewijck Groep is die ruimte er. De directie is benaderbaar en het team is heel hecht. Er wordt actief gekeken naar je persoonlijke ambities en naar waar je krachten liggen. Het management denkt mee over je ontwikkeling. Mijn wens om te werken voor een kleinschalige gemeente heeft ertoe geleid dat ik nu drie dagen per week werk aan een detacheringsopdracht bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Een opdracht waarbij ik dichter op het politieke speelveld zit. Dat was een nadrukkelijke wens van mij. Ik vind politiek enorm interessant en leer daar nu erg veel van. Ik zit nu sneller met de ambtelijke top aan tafel. Door hier binnen Lodewijck Groep het gesprek over te voeren heb ik deze stap kunnen zetten.

Een werkplek waarin je je gewaardeerd voelt en waarin je kunt groeien, is van onschatbare waarde. “Lodewijck Groep heeft mij in de afgelopen drie jaar aangemoedigd om meer verantwoordelijkheid te pakken. Ergens is dat eng, maar je leert er enorm veel van en je hebt dekking van het management. Als team springen we voor elkaar in de bres en kunnen we met elkaar over uiteenlopende zaken sparren. Daarnaast vind ik het leuk om de ervaring die ik heb opgedaan te delen. Ook die ruimte is er door het geven van trainingen aan onze opdrachtgevers en junior collega’s. Daarnaast heb ik de mogelijkheid gekregen om het berekenen van stikstofdepositie als commercieel product op te zetten en uit te rollen in onze adviespraktijk, waarbij ik ook collega’s heb opgeleid om de bijbehorende berekeningen daarvoor uit te voeren.”

“Het ruimtelijke speelveld in Nederland wordt steeds complexer door geldende wet- en regelgeving en de positie van de natuur. Maatwerk is nu de standaard geworden. Dat maakt het realiseren van nieuwe ontwikkelingen moeilijk, maar het vak ook erg interessant. ”

Hoe zie jij de toekomst van het vakgebied?

“Het ruimtelijke speelveld in Nederland wordt steeds complexer door geldende wet- en regelgeving en de positie van de natuur. Maatwerk is nu de standaard geworden. Dat maakt het realiseren van nieuwe ontwikkelingen moeilijk, maar het vak ook erg interessant. Ik verwacht meer juridische ‘hobbels’. We leven in een klein land met diverse belangen. We worden ingehaald door de rechtspraak en moeten ons daaraan aanpassen. Het is als vak professionals onze taak om initiatiefnemers daarin mee te nemen en ons goed te verdiepen in de complexiteit. Het is anno 2023 niet meer vanzelfsprekend dat een project van de grond komt. Het is een mooie uitdaging om hierin actief een rol te spelen.”