Jacqueline Koster – Jurist VTH bij de gemeente Amsterdam Edwinlogin 21 maart 2019

Jacqueline Koster – Jurist VTH bij de gemeente Amsterdam

Hoe is het om na enige tijd het juridische vak weer op te pakken en terug te keren op een vertrouwde plek? We spraken hierover met Jacqueline Koster, juridisch adviseur VTH bij de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord, waar Lodewijck Groep raamcontractant is.

Oud & vertrouwd

“Ik ben inmiddels alweer 3 maanden onderweg op deze vertrouwde werkplek bij de gemeente Amsterdam. Het voelt als vanouds met een zeer positieve en prettige sfeer op de afdeling. Vanaf dag 1 voel ik mij hier (weer) thuis.” Momenteel is Jacqueline gedetacheerd bij de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord. Voor het team VTH (Vergunningen, Toezicht & Handhaving) houdt Jacqueline zich bezig met het juridische handhavingsproces op het gebied van de Wabo, Bouwbesluit 2012, APV, milieu, horeca en evenementen en treedt zij als juridische vraagbaak op voor het bestuur en de vakafdelingen. Een niet onbekende plek voor Jacqueline, aangezien zij in 2015-2016 eveneens via Lodewijck Groep bij deze opdrachtgever was gedetacheerd.

“Ik ben inmiddels alweer 3 maanden onderweg op deze vertrouwde werkplek bij de gemeente Amsterdam. Het voelt als vanouds met een zeer positieve en prettige sfeer op de afdeling. Vanaf dag 1 voel ik mij hier (weer) thuis.”

Jacqueline Koster

Nieuwe uitdaging

Als jurist VTH heeft Jacqueline een prachtig CV opgebouwd binnen diverse overheidsorganisaties. “Op een gegeven moment begon ik mij bij mijn vorige werkgever af te vragen of het tijd werd afscheid van elkaar te nemen. Na bijna 12 jaar was ik toe aan iets anders, maar om dan die stap te zetten vond ik moeilijk. Voor mij heeft het dan ook even geduurd om afstand te nemen en mij los te weken. Die periode viel samen met het overlijden van een dierbare, waardoor ik eerst bewust een pas op de plaats heb gemaakt en me vervolgens heb ingezet voor ons familiebedrijf dat reeds 26 jaar bestaat.”

Het juridische vakgebied bleef echter aan Jacqueline trekken en ze stelde zichzelf vaak de vraag: “Wat wil ik? Tijdens deze periode werd ik benaderd door Lodewijck Groep. Ik werd geattendeerd op deze opdracht bij de gemeente Amsterdam. Omdat ik altijd met veel plezier in Amsterdam heb gewerkt, heb ik toen letterlijk tegen Lodewijck Groep gezegd: “Laat ik maar springen.” Het voelde goed. Het was voor mij een voordeel dat Lodewijck Groep en ik elkaar al kenden vanuit dezelfde opdracht die ik voor hen verrichtte in 2015-2016. Ik werk nu weer prettig samen met hetzelfde team en oud-collega’s. Ik combineer nu mijn werk voor het familiebedrijf en deze functie in Amsterdam-Noord”, vertelt Jacqueline.

Werkveld VTH

Het werkveld waarin Jacqueline zich bevindt is Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Jacqueline verzorgt het juridische handhavingsproces, fungeert als vraagbaak voor medewerkers, en treedt op als vertegenwoordiger van het bestuur bij bezwaarprocedures. Denk hierbij aan de last onder dwangsom, last onder bestuursdwang en verzoeken om handhaving.

Jacqueline licht toe: “Stel er bouwt iemand een schuurtje op een plek waar dat schuurtje een omwonende in de weg staat. Wij als gemeente gaan dan kijken wat is toegestaan op grond van de geldende regelgeving. Hierbij werk je nauw samen met toezichthouders die de inventarisatie maken van de situatie ter plaatse. Vervolgens maakt de toezichthouder een verslag van waarneming waar ik mee aan de slag ga. Daarna bepaal ik, al dan niet in overleg met collega’s en bestuur, welke koers ik uit zet: ga ik een brief uitsturen? Ga ik een persoonlijk gesprek aan?”

Boten in Amsterdam-Noord

Jacqueline vervolgt: “Ik werk nu bijvoorbeeld aan het project Boten in Amsterdam-Noord. Dan kan het zijn dat een bepaald gebied opnieuw ingericht wordt. In het verleden was hier bijvoorbeeld sprake van tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn. In een bepaald gebied moeten dan boten (tijdelijk) op een andere plek liggen. Of als we onderhoud plegen aan de kades, ook dan moeten boten soms weg of krijgen tijdelijk een andere plek aangewezen. Bij samenwerking met andere disciplines kijken we met een aantal medewerkers op locatie wat er allemaal moet gebeuren en wat de situatie ter plekke is. Vervolgens kunnen we dan de eigenaren van de boten informeren over de werkzaamheden en de gevolgen voor hun boot. Ik werk hierbij naast de toezichthouders ook samen met mensen uit andere disciplines binnen de gemeente. Met elkaar kijken we naar de planning en wat er wanneer moet gaan gebeuren: wat voor soort boten liggen er: woonboten, recreatieboten, bedrijfsvaartuigen, mogen die daar liggen etc. Ik probeer altijd zoveel mogelijk in ‘normale taal’ te communiceren. Je staat daar namens de overheid, dus vind ik het belangrijk om het begrijpelijk te houden. Want met ingewikkelde taal is de burger niet geholpen.”

“Ik probeer altijd zoveel mogelijk in ‘normale taal’ te communiceren. Je staat daar namens de overheid, dus vind ik het belangrijk om het begrijpelijk te houden. Want met ingewikkelde taal is de burger niet geholpen.”

Nieuwe zaken en productie leveren

Jacqueline werkt graag projectmatig, waarbij ook sprake is van een begin en een einde aan een project. “Natuurlijk ontkom je er niet aan dat sommige dossiers heel lang lopen. Als gedetacheerde zie ik mijzelf soms ook wel als de ‘juridische schoonmaker’ om achterstanden weg te werken. Ik vind het prettig om ook productie te leveren. De werkzaamheden zijn dan heel concreet en je levert echt een bijdrage. Ik ga graag daadkrachtig aan de slag. Ik houd aan de ene kant van uitdaging en nieuwe zaken, maar aan de andere kant ook van dossiers waarin ik mijn tanden kan zetten.”

Lodewijck Groep als werkgever

Jacqueline ervaart Lodewijck Groep als een prettige werkgever met een overzichtelijke organisatie. “Het is een fijne club mensen. Ik ervaar het als een zeer prettige samenwerking waarin ik mij comfortabel voel. Op het moment dat Lodewijck Groep mij benaderde was ik eigenlijk helemaal niet op zoek naar een nieuwe werkgever, maar het paste gewoon goed in elkaar. Lodewijck Groep is een werkgever met betrouwbare mensen waar je van op aan kan.”

Jacqueline sluit lachend af: “Dus waar ik dacht dat ik afscheid had genomen van de juridische wereld is dat – gelukkig – niet gelukt.”

Benieuwd naar de uitdagingen die Lodewijck Groep je kan bieden? Bekijk onze vacatures.