Gerben Huigen – Aan de slag met de Omgevingswet en het omgevingsplan bij de gemeente Lansingerland Edwinlogin 9 maart 2021

Gerben Huigen – Aan de slag met de Omgevingswet en het omgevingsplan bij de gemeente Lansingerland

Gerben Huigen, Junior Adviseur Ruimtelijke Ordening bij Lodewijck Groep, startte in januari met een nieuwe opdracht bij de gemeente Lansingerland. Wij spraken met Gerben over de inhoud van deze opdracht, zijn werkzaamheden binnen de adviespraktijk van Lodewijck Groep en zijn passie voor gebiedsontwikkeling.

Implementatie van de Omgevingswet en het omgevingsplan

Binnen zijn uitdagende opdracht houdt Gerben zich bezig met het omgevingsplan en de implementatie van de Omgevingswet bij de gemeente Lansingerland. “In het omgevingsplan komen de gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving te staan.” Het omgevingsplan is een van de ‘instrumenten’ van de nieuwe Omgevingswet. “Ik vervul sinds januari verschillende werkzaamheden die te maken hebben met de acties die ondernomen moeten worden om de ‘1.0’ versie van het omgevingsplan neer te zetten. Daarnaast voer ik per 1 maart ook werkzaamheden uit als projectondersteuner implementatie Omgevingswet’.”

“Een mooie, afwisselende, dynamische mix van werkzaamheden. Binnen de adviespraktijk werk ik aan diverse vraagstukken van private partijen.”

Gerben Huigen

Adviespraktijk

Naast de opdracht bij de gemeente Lansingerland, werkt Gerben ook aan projecten in de adviespraktijk van Lodewijck Groep. “Een mooie, afwisselende, dynamische mix van werkzaamheden. Binnen de adviespraktijk werk ik aan diverse vraagstukken van private partijen. Denk hierbij aan wijzigingsplannen, paraplubestemmingsplannen of het actualiseren van een bestemmingsplan voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van 6 woonvilla’s in Rijsenhout. Daarnaast heb ik onlangs gewerkt aan het compatibel maken van de omgevingsvisie voor de plansoftware binnen de gemeente Leiden zodat het een volwaardig document is geworden, waarin alle thema’s van de visie samenkomen. Een mooie brug naar mijn huidige opdracht bij de gemeente Lansingerland.”

Sfeer

“De sfeer op de fysieke en online werkvloer bij Lodewijck Groep is enorm goed. Het contact met collega’s is intensief en de lijnen zijn kort. Ondanks dat we allemaal specialist zijn in de ruimtelijke ordening, het bestuursrecht en het omgevingsrecht werken we toch allemaal inhoudelijk aan brede vraagstukken. Uiteraard is de ene specialist sterker in strategische zaken en een ander in de coördinatie en uitvoering. Maar inhoudelijk gezien weet iedereen veel van de aspecten binnen ons vakgebied. Dus met een vraag kun je niet alleen maar bij één persoon terecht. Dat versnelt en vergemakkelijkt de samenwerking onderling. De betrokkenheid bij projecten is groot, mede doordat de inhoud intensief met elkaar wordt gedeeld tijdens teamoverleggen.”

“De sfeer op de fysieke en online werkvloer bij Lodewijck Groep is enorm goed. Het contact met collega’s is intensief en de lijnen zijn kort.”

Gebiedsontwikkeling

Gerben volgde de Master Urban & Regional Planning aan de Universiteit van Amsterdam. Een internationale studie waarbij hij veel planologische kennis heeft opgedaan. “Interessant om te horen hoe gebiedsontwikkeling in anderen landen tot stand komt, hoe de trajecten elders verlopen is interessant om mee te krijgen in een internationaal gerichte master. Hier in Nederland is alles juridisch-planologisch geregeld. Maar er blijkt een groot verschil tussen de continenten. De ‘wereld’ van ontwikkelingen in de leefomgeving geeft mij veel energie en voldoening. Ik ben blij dat ik in mijn studietijd heb gekozen voor deze richting na afronding van mijn Bachelor bouwtechnische bedrijfskunde. Dat vond ik bij nader inzien toch te veel gericht op het vastgoed.”

Nu voelt Gerben zich thuis in het allesomvattende van gebiedsontwikkeling. “Sociale vraagstukken, duurzaamheidvraagstukken en de juridische vertaalslag hiervan zijn thema’s waar ik graag mijn steentje aan bij draag. Bij Lodewijck Groep focus ik mij nu vooral op de juridische kant. Ik leer een hele hoop als het gaat om welke procedures doorlopen moeten worden, waar een ontwikkeling aan moet voldoen en hoe alles juridisch verankerd is. Ik word uitgedaagd door grote vraagstukken binnen het ruimtelijk domein zoals de implementatie van de Omgevingswet en dat motiveert mij.”

Junior functie met inhoudelijke begeleiding

Voor Gerben was het een bewuste keuze om niet direct op een junior functie te solliciteren, maar te kiezen voor een functie met inhoudelijk opleidingstraject. “De inhoudelijke begeleiding en verdieping sterkt mij en brengt mij verder in het complexe landschap van de fysieke leefomgeving. Je hebt met verschillende disciplines en raakvlakken te maken. Door mijn inhoudelijke, specialistische kennis verder te verbreden, kan ik goed meedenken bij dit soort vraagstukken, meewerken aan visievorming en heb ik een juridisch inhoudelijke rugzak om het uitgedachte ook mogelijk te maken.”

Wil je eens van gedachten wisselen of Lodewijck Groep jou kan helpen bij je volgende stap in je carrière? Of bent u als opdrachtgever benieuwd naar onze dienstverlening en kandidaten? Neem dan contact met ons op, dan plannen we graag een afspraak in.