Feline Grabijn over haar zinvolle bijdrage als vrijwilliger Margreet van den Heuvel 12 december 2023

Feline Grabijn over haar zinvolle bijdrage als vrijwilliger

Sinds april vervult Feline Grabijn, Jurist Bestuurs- & Omgevingsrecht bij Lodewijck Groep, met toewijding de rol van zorgvrijwilliger bij hospice ZorgHerberg Oostpoort in Amsterdam, dat deel uitmaakt van de organisatie Amstelring.

Zinvolle bijdrage

“Mijn interesse in vrijwilligerswerk werd gewekt tijdens gesprekken met mijn collega Donna. Hoewel ik aanvankelijk niet precies wist welk vrijwilligerswerk ik wilde doen, was het voor mij duidelijk dat ik een positieve bijdrage wilde leveren aan het leven van anderen. Bovendien heb ik overleg gehad met de directie van Lodewijck Groep om de tijdsbesteding te bespreken, aangezien de uren waarin ik vrijwilligerswerk verricht, worden gesponsord door Lodewijck Groep.”

Na het verkennen van verschillende mogelijkheden en het doorzoeken van vacaturebanken, stuitte Feline op een functie als baliegastvrouw bij de hospice. “In eerste instantie twijfelde ik of ik in staat zou zijn om intensieve zorgtaken uit te voeren, daarom solliciteerde ik als gastvrouw.” Tijdens het gesprek met de vrijwilligerscoördinator werd duidelijk dat de functie als baliegastvrouw voor Feline toch iets te ver van het contact met mensen afstond. De mogelijkheid om als zorgvrijwilliger aan de slag te gaan werd toen voorgelegd. Gedreven om toch een waardevolle bijdrage te leveren, besloot Feline haar focus te verleggen en startte zij als zorgvrijwilliger. “Na enkele keren meelopen raakte ik overtuigd van de impact die ik kon hebben, en koos ik ervoor om deze nieuwe richting in te slaan. Nu wijd ik mijn tijd en energie aan het ondersteunen en praten met de patiënten.” Feline levert graag een waardevolle bijdrage op momenten van beperkte zorgcapaciteit. “Het besef dat mijn aanwezigheid gewaardeerd wordt, zowel door patiënten als medewerkers en medevrijwilligers, doet mij goed en versterkt mijn motivatie.”

“Het besef dat mijn aanwezigheid gewaardeerd wordt, zowel door patiënten als medewerkers en medevrijwilligers, doet mij goed en versterkt mijn motivatie.”

Feline Grabijn, Jurist Bestuurs- & Omgevingsrecht bij Lodewijck Groep

Emotionele impact

Het vrijwilligerswerk dat Feline verricht, laat een emotionele impact op haar achter. “Vooral wanneer ik geconfronteerd word met de realiteit van iemands naderende einde. Het stervensproces brengt een scherp contrast met mijn eigen leven. Het is wrang als ik op zo’n middag op het treinstation sta om naar huis te gaan, terwijl ik mensen achterlaat die afscheid nemen.” Dit roept bij Feline zo nu en dan een dubbel gevoel op. “Twijfels of ik hier wel mee om kan gaan, worden afgewisseld met momenten waarop ik de schoonheid van de situatie inzie. Veel gesprekspartners lijken vrede te hebben met het naderende einde en kijken terug op hun leven met de nadruk op de mooie momenten. Het besef dat de volgende keer dat ik aanwezig ben, de persoon er niet meer zal zijn, maakt het loslaten lastig. Er zijn situaties die mij diep raken.”

Persoonlijke groei

Het doen van vrijwilligerswerk heeft ook invloed op de persoonlijke en professionele groei van Feline. “Het heeft niet alleen mijn gespreksvaardigheden verfijnd, maar ook mijn vermogen om met mensen om te gaan, vooral binnen mijn professionele context met betrekking tot bezwaar- en beroepsprocedures. Het bewustzijn van mijn communicatieve vaardigheden is hierdoor toegenomen.” Het balanceren tussen het vrijwilligerswerk en andere verantwoordelijkheden en verplichtingen vergt planning. “Soms moet ik concessies doen, wat een uitdaging is omdat ik juist zeer toegewijd ben aan mijn vrijwilligerswerk. Ik probeer mijn vrijwilligerswerk op vaste tijden uit te voeren, meestal resulterend in een wekelijkse of tweewekelijkse frequentie.”

Betekenisvol en waardering

Wanneer we Feline vragen naar haar meest betekenisvolle vrijwilligerservaring, merkt ze op dat het moeilijk is om er één specifieke gebeurtenis uit te pikken. “Elke interactie maakt diepe indruk op mij. Een bijzonder moment deed zich voor toen ik tijd doorbracht met een patiënte die niet goed kon horen en zien. Ze zat vaak voor het raam, en ik vroeg haar of ze naar buiten wilde. Samen, zij in haar rolstoel en ik, maakten we een rondje. Haar te zien genieten van de buitenlucht en het feit dat ze begon te neuriën maakte het een intiem moment. Het kostte mij een kleine moeite, maar voor haar was het een zeer betekenisvolle ervaring. Deze gebeurtenis heeft me doen inzien hoe kleine gebaren grote betekenis kunnen hebben voor anderen.”

Het uitvoeren van vrijwilligerswerk heeft ook bij Feline de waardering voor menselijke connecties vergroot. “In de hospice merk ik dat mensen de aanwezigheid van familie en anderen om zich heen enorm waarderen. Dit heeft mijn eigen waardering voor de mensen in mijn leven verdiept. Momenten van aandacht en zorg zijn enorm waardevol. Het heeft mij geleerd het contact met familie en vrienden om mij heen meer te koesteren”.

“Soms moet ik concessies doen, wat een uitdaging is omdat ik juist zeer toegewijd ben aan mijn vrijwilligerswerk. Ik probeer mijn vrijwilligerswerk op vaste tijden uit te voeren, meestal resulterend in een wekelijkse of tweewekelijkse frequentie.”