Fedor Jansen – ondersteuning gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT-samen) Edwinlogin 23 oktober 2018

Fedor Jansen – ondersteuning gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT-samen)

In de rubriek ‘Uit de praktijk’ delen onze professionals hun ervaring op de werkvloer. Dit keer Fedor Jansen, Adviseur Ruimtelijke Ordening. Fedor adviseert de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT-samen) bij principeverzoeken en omgevingsvergunningen. Tevens begeleidt Fedor bestemmingsplanprocedures.

“Sinds 1 maart 2018 ben ik met veel plezier werkzaam voor Lodewijck Groep. Vanaf mijn eerste werkdag ben ik via Lodewijck Groep ingehuurd door de werkorganisatie HLT-samen. HLT-samen is een ambtelijke fusie van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Iedere gemeente heeft zijn eigen bestuur en er gelden verschillende regels per gemeente.

Bij HLT- samen ben ik verantwoordelijk voor de ruimtelijke advisering omtrent principeverzoeken en omgevingsvergunningen. Het is mijn taak om bouwplannen van initiatiefnemers te toetsen aan beleid en regelgeving. Ik zorg ervoor dat een bouwplan op juridisch en planologisch vlak uitvoerbaar is. Daarnaast behoort het begeleiden van bestemmingsplanprocedures tot mijn werkzaamheden. Een bestemmingsplan vormt het eerste toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen. Ik toets dus niet alleen aan beleidskaders en regelgeving, maar ben ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en regels in de vorm van een bestemmingsplan.

Hoewel deze beschrijving de indruk wekt dat ik hoofdzakelijk met mijn neus in het wetboek zit, bestaat een belangrijk deel van mijn werk uit het afstemmen en samenwerken met collega’s en initiatiefnemers van bouwplannen. Gezamenlijk werken wij aan een plan dat in juridisch en planologisch opzicht uitvoerbaar is en waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de initiatiefnemer, omwonenden en overige belanghebbenden. Het doel hiervan is om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving, of de bestaande kwaliteiten in stand te houden.

Mijn werkzaamheden geven mij veel voldoening en ik ben daarom erg blij met de kansen die ik via Lodewijck Groep bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen heb gekregen.”