Donna Weel – Vakgebied komt tot leven Edwinlogin 10 april 2023

Donna Weel – Vakgebied komt tot leven

Groei in verantwoordelijkheden

Donna is in september 2022 gestart met het Traineeship Ruimtelijke Ordening, Bestuurs- & Omgevingsrecht bij Lodewijck Groep. Donna heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij haar Bachelor Sociale Geografie & Planologie en Master Urban and Regional Planning succesvol heeft afgerond. Het opdoen van praktijkervaring maakte helaas geen onderdeel uit van deze opleidingen. Donna maakte daarom haar keuze voor haar bijbaan heel bewust. “Als bijbaan naast mijn studie heb ik ruim twee jaar gewerkt op de afdeling Grond & Ontwikkeling bij de gemeente Amsterdam. In die tijd voerde de gemeente Amsterdam een nieuw eeuwigdurend erfpachtstelsel in. In deze functie hield ik mij veelal bezig met het beantwoorden van klantvragen over de erfpacht regelgeving en leverde ik een actieve bijdrage aan de dienstverlening van de gemeente aan de burgers van Amsterdam.”

“Ik vind het leuk om te zien dat ik een bouwplan waarover ik eerder heb geadviseerd ook echt terugzie in de stad. Ik zie de stad veranderen.”

Donna Weel

Na afronding van haar studie in 2022 besloot Donna in een nieuwe werkomgeving aan de slag te gaan. “Het Traineeship van Lodewijck Groep bood mij de kans om, naast het uitbreiden van mijn kennis, direct mee te draaien in de adviespraktijk. In de afgelopen maanden ben ik daarin echt gegroeid en heb ik meer verantwoordelijkheden gekregen. Ik stel nu zelf ruimtelijke onderbouwingen en principeverzoeken op. Ik heb eveneens training gehad in het uitvoeren van AERIUS-berekeningen en maak nu ook stikstofrapportages. De afwisseling van werkzaamheden spreekt mij enorm aan. In de adviespraktijk zijn niet alleen initiatiefnemers je klanten, maar kunnen we ook gemeenten ondersteunen. Zo heb ik vanuit de adviespraktijk meegewerkt aan een pilotproject voor de gemeente Leiden, waarbij de gemeente Leiden planschadeverzoeken uitbesteedde aan Lodewijck Groep. Hierbij heb ik collega’s ondersteund in het hele proces van planschade, waarbij wij werk uit handen hebben genomen en de gemeente Leiden hebben ontzorgd. Voor mij was planschade een nieuw onderwerp om mijzelf in vast te bijten.”

Gehoord worden

Donna geeft aan de korte communicatielijnen binnen de organisatie erg te waarderen. “Je wensen en ideeën kun je te allen tijde bespreekbaar maken. Er wordt echt naar je geluisterd. Zo smaakte het pilotproject voor de gemeente Leiden voor mij echt naar meer. Dit hebben we intern besproken en in de toekomst mag ik meer planschade risicoanalyses opstellen. Ik vind het belangrijk dat er naar je geluisterd wordt. Als je gehoord wordt, ga je met veel meer plezier naar je werk. Het hebben van plezier in mijn werk vind ik ongelofelijk belangrijk. Je bent er immers de hele week en het maakt een belangrijk deel uit van je leven.” Donna steekt zelf ook energie in het versterken van het teamgevoel. Samen met een collega organiseert Donna regelmatig activiteiten om het teamverband te onderhouden. “Niet alle collega’s werken op het kantoor van Lodewijck Groep. Er zijn ook collega’s gedetacheerd voor 5 dagen in de week. We willen dat iedereen zich welkom voelt en binding heeft met het gehele team.”

Vakgebied gaat leven

Vanuit haar studie vond Donna de koppeling naar de praktijk lastig in de schatten. “Studeren aan de Universiteit wordt toch wel gekenmerkt door een theoretische benadering. Mijn huidige functie bij Lodewijck Groep is echt waarvoor ik ben opgeleid. Aan het begin moest ik wel even wennen aan de juridische kant van het vakgebied. Daarin heb ik mij echt moeten verdiepen, maar gelukkig kon ik rekenen op hulp en uitleg van collega’s. Nu ik mij de juridische aspecten eigen heb gemaakt, ervaar ik dat echt als een verrijking van mijn functie.”

Donna heeft in korte tijd grote stappen gemaakt, want sinds januari is Donna naast de adviespraktijk van Lodewijck Groep, ook 3 dagen per week aan de slag als Juridisch Planoloog bij de gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost. “Ik behandel bouwaanvragen van initiatiefnemers en bewoners. Die aanvragen variëren van een dakopbouw tot het realiseren van een terras in de openbare ruimte. Ik ben verantwoordelijk voor het opstellen van de adviezen, waarbij ik veel uitzoek en intern informatie inwin om te komen tot een uiteindelijk advies, waarin alle belangen zijn meegenomen.” Donna geeft aan de afwisseling in haar werk enorm te waarderen. “Door mijn functie bij de gemeente Amsterdam, leer ik nog meer over het gemeentelijke apparaat en hoe zo’n orgaan functioneert en hoe besluiten worden genomen. Heel interessant! Door deze combifunctie verrijk ik mijn kennis aan beide kanten. De kant van de initiatiefnemer waarin ideeën worden gevormd en plannen worden opgesteld en de kant van de gemeente waar de plannen worden beoordeeld.”

Het vakgebied gaat voor Donna steeds meer leven. “Nu ik 3 dagen per week werkzaam ben bij de gemeente Amsterdam gaat het voor mij nog meer leven. Ik woon zelf in Amsterdam. Ik vind het leuk om te zien dat ik een bouwplan waarover ik eerder heb geadviseerd ook echt terugzie in de stad. Ik zie de stad veranderen.”

De stip op de horizon voor Donna? “De mix van werken in de adviespraktijk en bij de gemeente hoop ik nog lang voor te zetten. Daarnaast lijkt het mij erg leuk om in de toekomst mijn eigen klantenkring van initiatiefnemers te bedienen. Ik zie dat al bij andere collega’s in onze adviespraktijk, die echt een band opbouwen met hun klanten. Ik hoop dat in de toekomst ook te hebben.”

“Het Traineeship van Lodewijck Groep bood mij de kans om, naast het uitbreiden van mijn kennis, direct mee te draaien in de adviespraktijk. In de afgelopen maanden ben ik daarin echt gegroeid en heb ik meer verantwoordelijkheden gekregen.”

Maatschappelijke betrokkenheid

“Ik zit helemaal op mijn plek en ben blij met mijn keuze voor Lodewijck Groep als werkgever. Ik heb toentertijd ook gesprekken gehad met andere bureaus werkzaam binnen het ruimtelijk domein, maar daar kreeg ik niet echt een gevoel bij en bleek de inhoud van een traineeship vaak erg theoretisch. Bij Lodewijck Groep is er sprake van echt persoonlijke aandacht en kon ik direct in de adviespraktijk aan de slag.” Wat Donna daarnaast aanspreekt is de maatschappelijke betrokkenheid. “Onlangs had ik een gesprek met de directie over het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Lodewijck Groep biedt iedereen de kans om een aantal uur per jaar vrijwilligerswerk te doen om zich zo maatschappelijk in te zetten. De uren waarin de medewerker vrijwilligerswerk verricht, worden gesponsord door Lodewijck Groep. Ik vind het heel mooi dat die ruimte er is. Dat Lodewijck Groep verder denkt en zich inzet voor de buitenwereld.”

 

“De uren waarin de medewerker vrijwilligerswerk verricht, worden gesponsord door Lodewijck Groep. Ik vind het heel mooi dat die ruimte er is. Dat Lodewijck Groep verder denkt en zich inzet voor de buitenwereld.”