Donna Weel – Vrijwilliger economisch daklozen Edwinlogin 17 oktober 2023

Donna Weel – Vrijwilliger economisch daklozen

De afgelopen jaren heeft de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven nieuwe dimensies gekregen. Steeds meer bedrijven willen iets teruggeven aan de maatschappij. Lodewijck Groep moedigt haar medewerkers aan om vrijwilligerswerk te doen door uren ter beschikking te stellen waarin vrijwilligerswerk kan worden uitgevoerd. “Het sponsoren van vrijwilligersprogramma’s bevordert een cultuur van ‘geven’ binnen de organisatie”, licht Basel Massaal, directie Lodewijck Groep toe. “We ondersteunen onze medewerkers actief en moedigen hen aan om vrijwilligerswerk te doen.”

Economisch daklozen

Donna Weel, Adviseur Ruimtelijke Ordening bij Lodewijck Groep, is elke week 4 uur aan het werk als vrijwilliger bij De Regenboog Groep in Amsterdam en ondersteunt economisch daklozen. Economisch daklozen hebben een acute woonvraag die is ontstaan door levensveranderende gebeurtenissen als werkloosheid, ziekte of echtscheiding. Een economisch dakloze is vaak (financieel) zelfredzaam. Zware psychische problemen en verslaving zijn niet aan de orde. Door een tekort aan betaalbare en toegankelijke huurwoningen in Amsterdam en andere grote steden hebben zij geen vast dank boven hun hoofd. Deze groep mensen valt eigenlijk tussen wal en schip. Ze komen niet of nauwelijks in aanmerking voor maatschappelijke opvang. Die is voornamelijk voor niet-zelfredzame daklozen. Kenmerkend is dat ze vaak bij mensen uit hun sociaal netwerk verblijven.

“Ik ben vrijwilliger tijdens het inloopspreekuur en doe dit spreekuur samen met een maatschappelijk werker. Mijn rol is voornamelijk het verschaffen van informatie rondom de platforms waarop gereageerd kan worden op sociale huurwoningen en de economisch daklozen begeleiden in het doen van aanvragen.”

Donna Weel, Adviseur Ruimtelijke Ordening

“Steeds vaker wordt er gesproken over deze groep mensen die dakloos is en geen aanspraak kan maken op de maatschappelijke opvang en vooral een woonprobleem heeft. In de praktijk zie ik vooral mensen die na verlies van werk of een scheiding dakloos zijn geraakt. Sommige mensen kunnen tijdelijk bij vrienden of familieleden verblijven, omdat er geen passend woonaanbod is. Anderen kunnen tijdelijk verblijven in accommodaties zoals het Passantenhotel in Amsterdam. Economische dakloosheid is een groeiend probleem in onze samenleving. Mensen die hiermee te maken hebben, worden geconfronteerd met complexe uitdagingen, variërend van huisvesting en financiële instabiliteit tot mentale gezondheidsproblemen.”

Als vrijwilliger geeft Donna vooral advies en ondersteuning aan economisch daklozen. “Ik ben vrijwilliger tijdens het inloopspreekuur en doe dit spreekuur samen met een maatschappelijk werker. Mijn rol is voornamelijk het verschaffen van informatie rondom de platforms waarop gereageerd kan worden op sociale huurwoningen en de economisch daklozen begeleiden in het doen van aanvragen. Ik bied praktische ondersteuning. Amsterdam is een moeilijke regio voor deze problematiek, omdat de gemiddelde wachttijd circa 15 jaar is. We gaan dan ook in gesprek of een andere woonplaats of regio een overweging kan zijn.”

Rol als maatje

Naast dat Donna deelneemt aan het spreekuur is zij ook ‘Maatje’ van een economisch dakloze. “Ik ben maatje van een vrouw waarmee ik elke week een vast moment heb om bij te praten. Samen stellen we dan doelen op voor de aankomende week, maand en jaar en maken planningen. We pakken bepaalde taken samen op en plannen afspraken in. Dit kunnen afspraken zijn bij instanties, maar bijvoorbeeld ook bij de huisarts. Stapsgewijs ondersteun ik deze vrouw om activiteiten uit te voeren. Het is hierbij belangrijk om empathisch te zijn. Dit maatjesproject is gestart voor een halfjaar, met een mogelijkheid tot een halfjaar verlening. Het doel is om ondersteuning te bieden en een positieve impact te hebben op hun leven. Door het contact ondersteun ik de zelfredzaamheid.”

 

“Het vrijwilligerswerk dat ik doe geeft mij de kans nieuwe vaardigheden te ontwikkelen of bestaande vaardigheden uit te breiden.”

Uit ‘bubbel’

Donna heeft vanuit haar werk als Adviseur Ruimtelijke Ordening bij Lodewijck Groep, waarbij zij werkzaam is in de ruimtelijke adviespraktijk en ook een aantal dagen per week gedetacheerd is bij de gemeente Amsterdam, veelvuldig te maken met het woningvraagstuk. “Ik vind het fijn dat ik een directe bijdrage kan leveren in de ondersteuning van mensen bij het vinden van een woning. Aan het werk wat wij als Ruimtelijke Ordening specialisten doen zit niet enkel een ruimtelijke kant, maar ook een maatschappelijke kant. Ik had altijd al wel de wens om mij in te zetten als vrijwilliger, maar doordat er binnen Lodewijck Groep ruimte voor is en dit ook wordt gestimuleerd ben ik bij De Regenboom Groep aan de slag gegaan. Ik kom hierdoor uit mijn ‘bubbel’ en rechtstreeks in contact met mensen waarmee ik anders niet zo snel in contact kom. Het onderwerp blijft niet enkel zakelijk, je onderhoud over dit actuele onderwerp binnen ons vakgebied nu ook een menselijk contact. Het is een mooie kans om ook buiten de gebruikelijke kantooromgeving mijn steentje bij te dragen in een omgeving waarin economisch daklozen zich gehoord en gezien voelen.”

De kracht van samen

“Het vrijwilligerswerk dat ik doe geeft mij de kans nieuwe vaardigheden te ontwikkelen of bestaande vaardigheden uit te breiden. Of het nu gaat om communicatie, teamwerk of probleemoplossingsgericht handelen, deze ervaringen zijn voor mij ook op professioneel vlak verrijkend zijn. Het is mooi om resultaat te zien van de inspanningen die je samen maakt.”