Cees Kraaij – Verbinder tussen klant en kandidaat Edwinlogin 22 oktober 2019

Cees Kraaij – Verbinder tussen klant en kandidaat

Cees Kraaij is directeur bij Lodewijck Groep en is integraal eindverantwoordelijk voor het team specialisten en de klanten van Lodewijck Groep. We spreken Cees over de inhoud van zijn functie, de ambitie van Lodewijck Groep en de actualiteiten waaraan de business onderhevig is.

Van juridische inhoud naar aansturen en groeien

Cees Kraaij is van huis uit jurist en gespecialiseerd in het bedrijfs- en privaatrecht. Tijdens de laatste twee jaar van zijn studie werkte Cees Kraaij op een advocatenkantoor. “Daar is eigenlijk de ambitie ontstaan om mij bezig te houden met het Ondernemingsrecht. Het kantoor waar ik voor werkte was gespecialiseerd in het midden- en kleinbedrijf. Er was een mooie toekomst voor mij weggelegd binnen de advocatuur. Echter sloeg de twijfel toe ten tijde dat ik mijn scriptie had ingeleverd. Was dit werkelijk wat ik wilde of wilde ik nog meer mogelijkheden ontdekken in het werkveld van Ondernemingsrecht?” Zodoende kwam consultant Eiffel op mijn pad. “Bij dat bedrijf heb ik als startend jurist veel geleerd en de eerste stappen gezet binnen de zakelijke dienstverlening en binnen de overheid. Over de divisie Overheid had ik toen wat gemengde gevoelens en vooroordelen, maar vandaag de dag weet ik hoe dynamisch deze wereld is.” Vanuit juridisch inhoudelijke functies, groeide Cees Kraaij door tot leidinggevende. “Ik heb er uiteindelijke bewust voor gekozen om ‘los te gaan’ van de juridische inhoud en mij te focussen op het aansturen van professionals en het laten groeien van talent.”

“Vanuit de traditionele detacheringsbehoefte van de klant (‘we hebben extra handen op locatie nodig’), zien we dat de klant steeds meer behoefte heeft aan een langdurige en andersoortige oplossing. Een combinatie die bestaat uit een extra specialist op de werkvloer, maar ook ondersteuning op afstand waarbij we ook kunnen differentiëren op niveaus van junior, medior tot senior.”

Cees Kraaij

Bieden van toegevoegde waarde

Inmiddels is Cees Kraaij 7 jaar integraal eindverantwoordelijk voor het team specialisten en de klanten van Lodewijck Groep. “Toen ik startte bij Lodewijck Groep was er sprake van een lastige markt die werd gedomineerd door de crisis. Die lastige markt hebben we benut om naast de detacheringstak ook een adviespraktijk op te richten. Als specialistische speler op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Bestuursrecht moesten wij anders denken en doen, onze toegevoegde waarde nog meer aantonen. Door de adviespraktijk zijn wij van nog meer toegevoegde waarde voor onze klanten. Vanuit mijn persoonlijke ambitie bieden wij onze klanten meer dan een specialist op de werklocatie van de klant. We bieden ook strategische advisering en ondersteuning op afstand. Het gaat hier bijvoorbeeld om het opstellen van bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, het in kaart brengen en uitvoeren van omgevingsonderzoeken en planschade risicoanalyses. Dit doen wij in opdracht van gemeenten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven.”

Van korte termijn naar langdurige oplossingen

Lodewijck Groep ziet de klantbehoefte steeds verder veranderen. “Vanuit de traditionele detacheringsbehoefte van de klant (‘we hebben extra handen op locatie nodig’), zien we dat de klant steeds meer behoefte heeft aan een langdurige en andersoortige oplossing. Een combinatie die bestaat uit een extra specialist op de werkvloer, maar ook ondersteuning op afstand waarbij we ook kunnen differentiëren op niveaus van junior, medior tot senior. Ook gedeeltelijke outsourcing past binnen de behoefte. We helpen de klant en denken actief mee in die ontwikkelingen. Het is voor een opdracht niet altijd nodig om iemand met 15 jaar ervaring in te zetten. Wij gebruiken ook de combinatie. Bijvoorbeeld een junior op locatie, die bij vragen of extra advies een beroep kan doen op een medior of senior specialist uit onze adviespraktijk. En vice versa.”

Focus op ontwikkeling van jong talent

Lodewijck Groep investeert dan ook veel tijd en energie in jong talent en het eigen Traineeship programma. “Jong talent is ontzettend belangrijk voor ons bedrijf. Ons interne opleidingsprogramma is echt gericht op de praktijk tot grote tevredenheid van onze opdrachtgevers. Door de ontwikkeling die onze jonge talenten doormaken, zijn ze binnen een korte tijd al uitstekend inzetbaar op niveau. Naast de inhoudelijke kennis, ligt onze focus tijdens het traineetraject ook op de verdere ontwikkeling van communicatievaardigheden en presentatietechnieken. Iets dat ook door onze opdrachtgevers wordt gezien. Wij geven elke individu binnen onze organisatie de ruimte, coachen en begeleiden waar nodig en werken samen aan onze gezamenlijke ambitie.” Deze aanpak van Lodewijck Groep blijft niet ongezien en heeft reeds geresulteerd in een raamovereenkomst voor het werven, opleiden en inzetten van Trainees voor de gemeente Zaanstad.

Bieden van een alternatieve ‘blik’

De manier waarop Lodewijck Groep zich begeeft in de markt draait om maatwerk. Of het nu gaat om de inzet van een persoon op locatie, een adviesopdracht of outsourcing. Per aanvraag wordt kritisch gekeken naar waar expliciet de behoefte aan is, waar het vraagstuk zich op richt en op welke wijze Lodewijck Groep daarin van toegevoegde waarde kan zijn. “In die afweging steken wij veel tijd en passen onze keuzes daarop aan. En dat kan soms ook betekenen dat wij ons ergens niet op inschrijven omdat het niet past bij onze manier van werken. We nemen de klant altijd mee in onze afwegingen, bieden een alternatieve ‘blik’ op het gevraagde profiel waarmee we soms ook weten te verrassen en communiceren duidelijk en eerlijk. In mijn visie bouwen we onze organisatie samen met junior, medior en senior specialisten, maar ook met onze opdrachtgevers. We moeten ons bewust zijn van wat gewenst en ongewenst is. Die samenwerking met de klant is ontzettend belangrijk.”

“Wij adviseren klanten soms ook om het functieprofiel bij te stellen om een ruimere keuze te hebben uit specialisten in plaats van krampachtig vast te houden aan een profiel.”

Ter illustratie:

Een middelgrootte gemeente in de Randstad was op zoek naar een senior-adviseur om een aantal projecten op te pakken. Relatief complexe dossiers die ook al enige tijd meegingen. De inhoud moest echt eigen gemaakt worden, diep ingedoken worden. In samenwerking met de gemeente heeft Lodewijck Groep onderzocht waar de echte behoefte lag en een werkwijze gepresenteerd waarbij een junior werd ingezet op locatie met een senior-adviseur als back-up. Inmiddels is dit traject al meerdere termijnen verlengt met nog steeds een gekwalificeerde junior specialist op locatie.

“Wij adviseren klanten soms ook om het functieprofiel bij te stellen om een ruimere keuze te hebben uit specialisten in plaats van krampachtig vast te houden aan een profiel.”

Inspelen op actualiteiten

Saai is de wereld van ruimtelijke ordening en bestuursrecht zeker niet te noemen gezien de aanstaande Omgevingswet en het ‘Stikstofdossier’. “Ook hier laat Lodewijck Groep haar toegevoegde waarde zien door proactief in te spelen op de actualiteiten, opdrachtgevers mee te nemen in de processen en onze sleutelpositie te benutten. Wij zien de vraagstukken immers vanuit meerdere invalshoeken. We snappen de verantwoordelijkheden die de overheid heeft, maar hebben ook oog voor de belangen van ontwikkelaars. Het is van maatschappelijk belang dat ontwikkelingen van de grond komen en we samen zoeken naar mogelijkheden om ambities waar te maken. Zowel in- als extern is mijn motto om het ‘samen te doen’.”

De spreekwoordelijke lat ligt bij Lodewijck Groep heel hoog als het gaat om het belang van onze klant. “Als specialistische speler ligt onze focus op het anders denken en doen dan de grote spelers in de markt. We zijn als organisatie veel flexibeler, wendbaarder en investeren heel veel energie in diepgaand persoonlijk contact met onze opdrachtgevers en onze specialisten. We zijn een platte organisatie met een open structuur en hebben binding met al onze specialisten. Dat zien we ook zeker terug in het aantal collega’s dat er bewust voor kiest om een dag in de week bij ons op kantoor te werken in plaats van bij de opdrachtgever. Opdrachtgevers reageren hier ook heel positief op omdat kennisdeling hierdoor ook in de hand wordt gewerkt, onze specialisten ‘fris’ blijven en weer met een open en frisse blik aan de slag gaan bij de opdrachtgever.”

Wilt u ook eens van gedachten wisselen over personele vraagstukken binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op.