Alexandra Kaan – Verschil werken als Jurist VTH binnen een grote of kleine gemeente? Edwinlogin 7 januari 2020

Alexandra Kaan – Verschil werken als Jurist VTH binnen een grote of kleine gemeente?

Is er een groot verschil tussen werken als Jurist VTH binnen een grote of kleine gemeente? We bespraken dit met Juridisch Adviseur Handhaving van de gemeente Veere, Zeeland: Alexandra Kaan.

Alexandra heeft ruime ervaring als het gaat om de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Zo is Alexandra o.a. werkzaam geweest bij de gemeenten Houten, Haarlemmermeer, Midden-Delfland en de gemeente Amsterdam. Na een verhuizing vanuit de randstad, besloot Alexandra een nieuw avontuur aan te gaan. Sinds januari 2018 werkt Alexandra als Juridisch Adviseur Handhaving bij de Zeeuwse gemeente Veere.

De gemeente Veere is toch wel een heel andere werkplek dan de gemeente Amsterdam. Hoe ben je hier zo gekomen?

“Na mijn afstuderen in Staats- & Bestuursrecht ben ik vrijwel direct als trainee gestart in het Bestuursrecht. Iets wat ik zeker zou aanraden aan de nieuwe lichting studenten van vandaag de dag. Je leert daardoor zo ontzettend veel! Als je van de universiteit afkomt heb je eigenlijk nog geen idee hoe de praktijk er nu daadwerkelijk aan toe gaat. Als gedetacheerd Juridisch Adviseur via Lodewijck Groep heb ik enorm veel werkervaring opgedaan bij diverse gemeenten in al die jaren. Op een gegeven moment hebben mijn partner en ik een bewuste keuze gemaakt om te verhuizen vanuit de randstad, wat mij op deze positie bij de gemeente Veere heeft gebracht.”

“Als gedetacheerd Juridisch Adviseur via Lodewijck Groep heb ik enorm veel werkervaring opgedaan bij diverse gemeenten in al die jaren. Op een gegeven moment hebben mijn partner en ik een bewuste keuze gemaakt om te verhuizen vanuit de randstad, wat mij op deze positie bij de gemeente Veere heeft gebracht.”

Alexandra Kraan

Merk je een groot verschil in werkwijzen tussen een grote gemeente als Amsterdam en de gemeente Veere?

“Toen ik hier startte was ik enigszins verrast. Binnen de gemeente Veere heerst zo ontzettend veel dynamiek. Misschien wel meer dan ik in eerste instantie dacht. Daarnaast zijn de interne informatiesystemen hier zo nauwkeurig ingericht dat ik eigenlijk direct aan de slag kon. Want dat is wel echt iets om je te beseffen bij het aangaan van een dienstverband bij een kleinere gemeente. Je bent veel eerder op jezelf aangewezen. Je put dus echt ook vanuit je eigen ervaring en er wordt ook van je verwacht dat je zelf verantwoordelijkheid neemt. Ik denk persoonlijk dat ik deze functie niet goed had uit kunnen voeren zonder de uitgebreide werkervaring die ik in de jaren hiervoor heb opgedaan. De gemeente Veere is een zelfsturende organisatie waarbij je als jurist verantwoordelijk bent voor de gehele juridische procedure. Je hebt hier minder scheiding in expertises en specialisaties. Je kunt hier veel meer ‘jurist’ zijn in het brede vakgebied en bent echt inhoudelijk bezig met juridische vraagstukken.”

Wat zijn actuele onderwerpen op het gebied van handhaving in de gemeente Veere?

“De gemeente Veere is natuurlijk een heel andere omgeving dan een stedelijke gemeente als Amsterdam. Veere is een kustgemeente met 36 kilometer strand en duinen. Je hebt hier veel met de agrarische sector en het toerisme te maken. Terwijl mijn vorige opdrachten voornamelijk gingen over stedelijke problematiek. Actueel in de gemeente Veere is toch wel de handhaving op het gebied van een tweede woning. Wat we veel zien is dat mensen hier een tweede woning kopen en deze recreatief verhuren. En dat is nu juist niet de bedoeling. Qua handhaving zetten wij hier ook echt op in om dit tegen te gaan. We merken dat dit zijn vruchten afwerpt. Niet alleen door te handhaven, maar ook door publicaties, zodat de informatie over dit onderwerp ook duidelijker op het netvlies staat en potentiële kopers ook van tevoren worden geïnformeerd over de rechten en plichten van wonen in de gemeente Veere. Dus voordat zij mogelijk overgaan tot de aanschaf van een tweede woning.”

“De gemeente Veere is natuurlijk een heel andere omgeving dan een stedelijke gemeente als Amsterdam. Veere is een kustgemeente met 36 kilometer strand en duinen. Je hebt hier veel met de agrarische sector en het toerisme te maken. Terwijl mijn vorige opdrachten voornamelijk gingen over stedelijke problematiek.”

Wat spreekt je het meeste aan in het vakgebied VTH?

“Het vakgebied VTH omvat heel veel en doet er echt toe. Het is praktisch en je denkt heel erg mee op de inhoud van de vraagstukken. En daarnaast is communicatie enorm belangrijk. Vaak wordt er immers iets geconstateerd dat voor de andere partij minder leuk is. Dan gaat het erom hoe je het brengt. Wat is je toonzetting tegen de andere partij om op een nette, maar toch duidelijke manier aan te geven dat iets niet de bedoeling is, iets niet is toegestaan. Communicatie is cruciaal om er uiteindelijke voor te zorgen dat de overtreding wordt beëindigd. Binnen de gemeente Veere hebben we ook allemaal specifieke schrijfcursussen gehad om actief te schrijven op B1 niveau en woorden als ‘worden’, ‘dienen’, ‘kunnen’ te vermijden. De focus ligt hier ook meer op dienstverlenend handhaven met als doel mensen in de juiste richting te bewegen. Dat is in het begin even wennen, maar voelt nu erg prettig en heel benaderbaar aan. We willen altijd die open communicatie houden. We handhaven met een andere insteek. Maar ja, je blijft vaak een boodschap vertellen die men niet leuk vindt.”

In hoeverre heb je invloed op het gevoerde beleid?

“Ik schrijf mee aan het IHUP – Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma. Dit programma beschrijft op welke zaken gecontroleerd wordt en hoeveel controles er gedaan worden. In het integraal toezicht- en handhavingsbeleid van de gemeente Veere staat hoe burgemeester en wethouders omgaan met de handhaving van veel regels. Je zou dit ook wel kunnen zien als een planning, waarbij we aan de hand van een probleemanalyse laten zien welke risico-afwegingen gemaakt zijn voor het opstellen van het Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma. We kijken welke calamiteit zou kunnen optreden, hoe vaak de aanleiding voor die calamiteit voorkomt, hoe groot de negatieve impact is en hoe groot de kans op spontane) naleving. Op die manier kunnen we goed bepalen welke taken worden opgehoogd als het gaat om handhaving.

Daarnaast wordt in Zeeland ook gewerkt aan breed beleid op het gebied van VTH. Alle Zeeuwse gemeenten doen hieraan mee en de Provincie Zeeland. Momenteel ligt er een conceptstuk van dit VTH-beleid. Uiteraard ontkom je niet aan lokale verschillen, maar in essentie komt het op hetzelfde neer. En dat is mooi voor alle betrokkenen.”

In Zeeland is het ‘probleem’ van tweede woningen actueel, is daar een speciaal VTH-beleid voor in de toeristische gemeente Veere?

“Het is inderdaad voor heel veel mensen een ergernis. Er hangt namelijk behoorlijk veel aan vast: inwoners of mensen die terug naar hun roots willen keren kunnen geen huis meer kopen omdat het een tweede woning is, de parkeerdruk in de straat neemt toe, toename van (geluids)overlast etc. Het is altijd een lastige, want aan de ene kant brengt het toerisme inkomsten, maar aan de andere kant brengt het ook overlast met zich mee. Ook de seizoenen zijn van invloed op handhaving. In de zomer bijvoorbeeld zien we een toename in het aantal meldingen dat woningen toch verhuurd worden en we zien meer toeloop naar het gemeentehuis, waar mensen informatie komen inwinnen over het kopen van een tweede huis. Als gemeente proberen we altijd erg toegankelijk te zijn en wordt er ook van de ambtenaar verwacht dat deze de personen te woord staat.”

Je gaf het in het begin al aan. Je hebt je brede werkervaring met name opgedaan door de verschillende detacheringsopdrachten die je voor Lodewijck Groep hebt uitgevoerd. Wat is je het meest bijgebleven uit je tijd bij Lodewijck Groep?

“Heel veel eigenlijk wel. Met name de kansen die ik heb gehad om mij breed te ontwikkelen, maar ook dat je altijd een beroep kunt doen op je collega’s. Even van gedachten wisselen met die meer ervaren collega, is bijvoorbeeld een van de dingen die ik altijd als zeer prettig heb ervaren. En wat ik leuk vind, is dat ik nog steeds een beetje betrokken ben bij de organisatie. Zo heb ik onlangs het college Handhaving gegeven aan de nieuwe lichting trainees. Heel erg leuk om op die manier iets terug te doen voor alle kansen die ik heb gekregen.”

Wil jij ook brede ervaring opdoen op het gebied van VTH, Omgevingsrecht en Bestuursrecht net zoals Alexandra? Neem dan contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!